De Liputherm warmtewisselaar is de nieuwste aanvulling op het vetafscheider assortiment van ACO.

Met de Liputherm  warmtewisselaar wordt warmte gewonnen uit het afvalwater dat de vetafscheider passeert. (Enkel geschikt voor vrijstaande vetafscheiders, dus geen aardinbouw). Deze gratis warmte kan op meerdere manieren worden hergebruikt. Daarnaast wordt door het afkoelen van het afvalwater de werking van de vetafscheider nog beter!


Warmte terugwinnen uit afvalwater

Vetafscheiders ontdoen afvalwater, uit bijvoorbeeld  grootkeukens, van vetten en oliën die tijdens het kook- en reinigingsproces in het afvalwater terecht zijn gekomen. Dit wordt gedaan om het dichtslibben van de achterliggende riolering te voorkomen. De Liputherm Warmtewisselaar onttrekt de warmte uit dit afvalwater en staat het af aan een tussenmedium. Een warmtepomp onttrekt op zijn beurt, de warmte aan het tussenmedium en brengt schoon water op een bruikbare temperatuur voor bijvoorbeeld gebouwverwarming of het op temperatuur brengen van een warmwater buffer. De Liputherm is voorzien van een innovatief reinigingssysteem waarmee wordt voorkomen dat er een vetlaag ontstaat op het oppervlak van de warmtewisselaar. Verwijderd vet gaat samen met het afgekoelde water via de retourleiding terug naar de afscheider.


Verbeterde werking vetafscheider

Het afvalwater is veelal warm wat het scheiden van vetten van het water bemoeilijkt. Door warmte uit het water te onttrekken gaat het vet stollen en eerder opdrijven wat de afscheider een stuk efficiënter maakt! Het vet moet natuurlijk niet te hard worden, dit zou verstoppingen in de afscheider kunnen veroorzaken. Daarom vindt er een continue temperatuurmeting  plaats wat verharding van het vet voorkomt.


Voordelen Liputherm
  • Energie besparen door terugwinning;
  • Compact design;
  • Verbeterde  afscheiding van het vet door verlagen van de temperatuur;
  • Weinig onderhoud door geïntegreerd innovatief reinigingssysteem;
  • Volautomatische controle van het warmteterugwinningsproces;
  • Ook geschikt voor bestaande (vrijstaande) ACO afscheiders.

Productopbouw
  • Liputherm warmtewisselaar in drie uitvoeringen;
  • Optionele warmtepomp.

CO2 prestatieladder

In het kader van ACO's ambities op het gebied van duurzaam ondernemen, werkt ACO aan de certificering volgens de CO2-prestatieladder. Hiervoor ontwikkelen zij duurzame producten die bijdragen aan een lagere CO2 uitstoot. De Liputherm warmtewisselaar voor vetafscheider is hier één van.