Bijblijven in een veranderende wereld.

De bouwwereld verandert in razend tempo. Nieuwe technieken, materialen, technologie en veranderende eisen en verwachtingen vanuit politiek en samenleving vragen om innovatie.

Innovatie op het gebied van ontwerp, bouwproces, duurzaamheid, integrale samenwerking enzovoort. Om binnen deze context te kunnen floreren, is kennis van de belangrijkste trends op het gebied van innovatie management, business development en bedrijfsstrategie van essentieel belang. U krijgt inzicht in de belangrijkste ontwikkelingen, maar bovenal ontwikkelt u unieke competenties om innovaties in uw eigen praktijk te initiëren en succesvol te implementeren. De masterclass richt zich puur op de bouwsector waardoor u na afloop gegarandeerd in staat bent om uw professionele uitdagingen beter aan te gaan.

 

Onderwerpen
  • U leert welke trends en ontwikkelingen er gaande zijn in de bouwwereld.
  • U krijgt nieuwe inzichten aan de hand van enkele best practices en bouwcases – U leert wat de rol is van management en leadership is bij innovatieprocessen – U leert hoe u een effectieve innovatie- en developmentstrategie kunt formuleren – U leert hoe u een organisatie met innovatievermogen en ‘added value’ kunt bouwen
  • U leert hoe u de innovatiestrategie kunt integreren en implementeren in de organisatie – U leert welke vaardigheden vereist zijn om vernieuwingen binnen de bouw door te voeren – U leert hoe u de effectiviteit van uw bouw innovatiestrategie kunt monitoren?
  • U leert hoe u intern draagvlak kunt creëren voor uw plan van aanpak.

 

Resultaat

De Masterclass ‘Business Development & Innovatie in de Bouwsector’ verschaft u de kennis én de vaardigheden om managementvraagstukken om te zetten in het juiste concrete en operationele bouwbeleid. U bent op de hoogte van alle relevante trends en ontwikkelingen binnen de bouwsector. U weet hoe u een effectief innovatieproces binnen de bouw kunt opstarten en hoe u creativiteit en innovatie tot volle bloei kunt laten komen. U weet tevens hoe u het beste om kunt gaan met interne weerstand en het veranderen van bestaande structuren en culturen. U bent u op de hoogte van de laatste kennis en inzichten op het gebied van business development en de mogelijkheden die dit geeft voor het vermarkten van een onderscheidend product met voldoende toegevoegde waarde. Tot slot leert u hoe u een goed business innovatie plan voor de bouw kunt opstellen, en hoe dat plan concreet kan worden uitgevoerd binnen uw organisatie. Na afloop van de Masterclass ‘Business Development & Innovatie in de Bouwsector’ kunt u direct met uw eigen plan van aanpak aan de slag.