Exacte data over milieu‐impact bieden concreet voordeel voor gebouwontwerpers.

Saint‐Gobain API heeft voor al haar typen plafondophangsystemen een LCA laten uitvoeren door LBP|SIGHT uit Nieuwegein. Daarmee is Saint‐Gobain API de eerste in Nederland die op deze manier de milieu‐impact voor deze productgroep in kaart brengt.


Duurzaamheid speelt een steeds grotere rol in de keuze voor producten of bouwmethoden. De verwachting is dat in de toekomst zelfs eisen gesteld worden aan de totale milieubelasting van producten in gebouwen. Door hier nu al onderzoek naar te doen, toont Saint‐Gobain API zich voorloper in de markt. Bovendien biedt deze analyse een concreet voordeel voor gebouwontwerpers.

 

Nationale Milieu Database (NMD)

De specifieke data van de levenscyclusanalyse (LCA) zijn opgenomen in de Nationale Milieu Database (NMD). Door deze gegevens in te voeren in bouwsoftware, kan direct de gehele milieubelasting van het gebouw worden doorberekend.

 
Tot voor kort bevatte de NMD alleen generieke gegevens van plafondophangsystemen, maar deze waren niet getoetst. Daarom wordt de milieubelasting van deze systemen met 30 procent verhoogd, bij wijze van correctie. Vanaf nu kunnen gebouwontwerpers de specifieke data van Saint‐Gobain API ophangsystemen, voor zowel gesloten als vrijhangende plafonds, invoeren. Deze zijn wel representatief.

 

Pluspunt

Tegenwoordig is inzicht in milieubelasting een pluspunt. Duurzaamheid van producten kan direct meewegen in de keuze voor een specifiek product. Het kan het zelfs zo zijn dat producenten die geen LCA hebben laten uitvoeren, straks achterlopen en hierdoor opdrachten mislopen. De gegevens in de NMD van de LCA die Saint‐Gobain API heeft laten uitvoeren, kunnen in de ontwerpfase gebruikt worden om de milieubelasting van het gehele gebouw te berekenen. Dit is bijvoorbeeld interessant voor projecten waarbij een bepaalde BREEAM‐score wordt nagestreefd.

 
In de LCA van de producten van Saint‐Gobain API zijn alle noodzakelijke aspecten conform de Nederlandse bepalingsmethode wel onderzocht en in kaart gebracht. Dit geldt zowel voor de gesloten als steeds vaker toegepaste vrijhangende akoestische plafonds.

 
Deze specifieke data die nu zijn opgenomen in de NMD worden dus niet gecorrigeerd. Daarmee heeft een gebouwontwerper al een voordeel. In het geval van de plafondophangsystemen is de keuze voor de producten van Saint‐Gobain API ook nog eens de meest gunstige binnen de productgroep.