Duco neemt officieel nieuwe verbindingsweg in gebruik

Verbindingsweg van 200 m. officieel ingehuldigd door Peter Roose, burgemeester van Veurne.

De toekomstplannen van het Veurnse bedrijf om zijn bestaande gebouwen met het voormalige Noordermetaal te verbinden, krijgen steeds meer vorm nu de werkzaamheden aan de nieuwe weg tussen de Albert I-laan en de Handelsstraat afgerond zijn.

Na enkele jaren van plannen en praten, werden de werkzaamheden voor de aanleg van een nieuwe openbare weg in het voorjaar van 2015 opgestart.
“De keuze voor een nieuwe weg kwam niet zomaar uit de lucht gevallen. Door de aanhoudende groei van het bedrijf en de vele investeringen in onder meer een labo en testcentrum kampte Duco met een acuut plaatsgebrek. Een forse uitbreiding van onze huidige vestiging in de Handelsstraat leek ons dan ook de meest aangewezen oplossing. Dit kan echter enkel tot stand komen als de weg tussen de bestaande gebouwen van Duco en het voormalige Noordermetaal afgebroken wordt. Nu de aanleg van de nieuwe weg voltooid is, kunnen ook deze werkzaamheden uitgevoerd worden”, aldus Hendrik Dejonghe, marketing manager bij Duco.

Bijzonder trots

“Door de nauwe samenwerking tussen de verschillende betrokkenen zijn de werken vlekkeloos en vlot verlopen, en kan het verkeer vanaf heden van de pas aangelegde weg gebruikmaken. Deze ligt momenteel nog op privéterrein van Duco, maar zal weldra aan de gemeente Veurne worden overdragen om uiteindelijk als openbare weg te functioneren”, vervolgt Dejonghe.
“We zijn bijzonder trots op deze straat. Niet alleen omdat het volledige prijskaartje door Duco gedragen werd, gaande van verlichting tot nutsleidingen, maar eveneens omdat deze weg de toekomst van het bedrijf veilig stelt.”

Uitwerking grondplannen in eindfase

Ook de uitwerking van de grondplannen zit intussen in de eindfase waardoor de formele bouwaanvraag binnenkort kan worden ingediend. “Doel is om 5.400 m² van het voormalige Noordermetaal af te breken en een nieuw gedeelte van 12.500 m² te realiseren. Een aanzienlijke oppervlakte zal gebruikt worden voor een nieuw logistiek centrum. Het logistieke deel van de marketingafdeling en de helft van de grondstoffenvoorraad is al ondergebracht in het voormalige gebouw van Noordermetaal.
Kortom, er staan Duco de komende jaren nog heel wat positieve veranderingen te wachten”, besluit een tevreden Dejonghe.

« Nieuws overzicht