Caloris systeem verbruikt zeer weinig energie in vergelijking met koudemiddel-systemen.

Het Caloris Hybrid klimaatsysteem is een compact warmtepompsysteem dat water in plaats van koudemiddel gebruikt voor de energieoverdracht.

 
Thermische buffers en onderlinge energie-uitwisseling zorgen voor zeer laag energieverbruik en zeer hoog seizoensrendement (SPF).
Het Caloris systeem verbruikt zeer weinig energie in vergelijking met koudemiddel-systemen. Waar een vrv systeem gemiddeld zo’n 150 tot 180 kWh per m2 BVO per jaar verbruikt, is dat bij het Caloris systeem slechts 65 kWh. De Caloris Hybrid uitvoering, met gebruik van restenergie, verbruikt nog maar 40 kWh.

 
Het Caloris Hybrid systeem is opgebouwd uit een primaire (duurzame) koude/warmte bron, lokale warmtepompen en een kunststof waterleidingnet dat de warmtepompen verbindt. De primaire bronnen zorgen er voor dat de watertemperatuur in het buffervat altijd tussen de 16°C en 28°C blijft, het werkingsgebied van de decentrale warmtepompen.

 
Kenmerken:

 • water als energiedrager;
 • energiebuffering;
 • energie-uitwisseling;
 • laag energieverbruik;
 • volledig individuele regeling per ruimte (verwarmen, koelen én ventileren);
 • comfort (geen tochtverschijnselen);
 • laag geluidsniveau;
 • hybride;
 • geen koelmachine noodzakelijk;
 • geen jaarlijkse wettelijke keuringen voor de binnendelen;
 • lage exploitatiekosten.

 
Primaire duurzame energiebronnen kunnen zijn: regentanks, bodemwarmte, restwarmte (uit de industrie), zonnethermische warmte, pelletbranders, warmteopslag in pcm’s, open bron of vijver voor koude.

Toekomst

Met het verbod op R22 en een wetgeving die er op gericht is het gebruik van HFK’s terug te dringen hebben nieuwe koeltechnieken de toekomst. Water is een van de meest duurzame en meest efficiënte vervanger van koudemiddelen in een klimaatinstallatie. Het is bovendien natuurlijk, veilig, goedkoop, beschikbaar en beheersbaar. En mag zonder F-gassen certificaat verwerkt worden.

 
De belangrijkste voordelen hiervan zijn:

 • geen logboeken;
 • geen hoge loonkosten;
 • geen extra opslagruimte van koudemiddel;
 • geen extra voorzieningen van lekdetectie;
 • geen montage risico’s.
Concept EcoVision

Caloris Hybrid is een onderdeel van het Colt Concept EcoVision. Concept EcoVision omvat vrijwel iedere techniek waarmee het binnenklimaat in de utiliteitsbouw geregeld wordt. EcoVision zoekt de optimale verhouding tussen het verminderen van de energiebehoefte, het bufferen van energie en het uitwisselen van energie.

 
www.caloris.nl