Environmental Product Declarations uitgereikt aan Carlisle Construction Materials BV

Bouwend Nederland realiseert zich meer en meer dat men anders om moet gaan met milieu en grondstoffen.

Het werd tijd om op dat vlak onderbouwde keuzes te gaan maken. De stichting Milieu Relevante Product Informatie (MRPI) heeft hier op ingespeeld door regels vast te leggen voor het opstellen en toetsen van milieurelevante productinformatie.

Certificatie van bouwproducten met een geringe milieu belasting is hier de oplossing gebleken.

 
“Als producent van bouwmaterialen is het voor ons belangrijk om gevalideerde milieu-informatie aan onze afnemers en andere relaties beschikbaar te stellen” legt Benno Nijenhuis, marketingmanager van Carlisle® Construction Materials bv (CCM bv), uit. Wij willen onze eigen producten op een zodanige manier kwantificeren, dat deze eenvoudig in milieuberekeningen en milieucertificeringen worden opgenomen. Als marktleider in EPDM daksystemen, produceren wij de meest duurzame dakbedekking en dat willen wij graag kwalificeren en onderbouwen.

Unieke certificering

Deze milieu-informatie stelt CCM bv in de vorm van een Environmental Product Declaration (EPD) ter beschikking. Dit is voor de dakenmarkt een unieke certificering, CCM bv uit Kampen heeft als eerste (EPDM) dakbedekkingsproducent in Nederland dit certificaat voorhanden, dit voor de producten hertalan easy cover, hertalan easy cover FR en hertalan easy weld.

 
“Met gepaste trots hebben wij deze certificaten voor de productgroep HERTALAN® tijdens de Bouwbeurs 2015 in ontvangst mogen nemen”. Namens de NIBE heeft algemeen directeur Michiel Haas deze overhandigd aan ing. Onno Fokkinga, manager R&D van Carlisle Construction Materials bv

Hoe zat het ook al weer

“Als producent was het lastig duurzaamheid als verhaal goed over te brengen aan de architect, die zelf weer niet wist waar hij juiste en onafhankelijke informatie vandaan kon halen”, aldus Nijenhuis.
De NEN EN 15804 “Duurzaamheid van bouwwerken – Milieuverklaringen van producten – Basisregels voor de productgroep bouwproducten” biedt hierin de uitkomst.  Dit is de nieuwe Europese standaard voor het opstellen van een EPD.

 
“De milieueffecten van onze producten brengen wij in kaart met een milieugerichte Levenscyclusanalyse (LCA)”. Deze LCA ligt aan de basis van de EPD en moet eigenlijk in alle Europese landen hetzelfde zijn. Tenminste dat is het streven. Op dit ogenblik is deze harmonisatie nog in een afrondende fase, waardoor alle databases nog niet op eenzelfde manier zijn opgebouwd.”

 
Stichting MRPI (initiatief van het Ministerie Infrastructuur en Milieu en het Nederlands Verbond Toelevering Bouw) stimuleert deze Europese harmonisatie. “MRPI heeft onze LCA bekeken en als EPD erkend. Deze erkenning zorgt er automatisch voor dat onze EPD Europees ingezet kan gaan worden”.

 
CCM heeft nu voor de EPDM dakbedekkingsmerken HERTALAN® en RESITRIX® (afgegeven in Duitsland) een EPD. Deze kan gezien worden als een opschaling van de reeds aanwezige DUBOkeur®.

De Nationale Milieudatabase

De Nationale Milieudatabase van Stichting Bouwkwaliteit is de bibliotheek van die bouwproducten, waaruit architect en opdrachtgever kunnen kiezen als zij duurzaam willen ontwerpen, bouwen en inkopen.

 
Deze database is opgebouwd uit een aantal categorieën:

  • Categorie 1:  merk gebonden data, getoetst door derden.
  • Categorie 2:  merk ongebonden data (merkloos), getoetst door derden met vermelding van representativiteit.
  • Categorie 3:  merk ongebonden data (merkloos), niet getoetst door derden, wel in hoofdlijnen door de Technisch Inhoudelijke Commissie van SBK.

In Categorie 3 zitten bijvoorbeeld de standaard productgroep waardes (merkloos) die bijvoorbeeld worden afgegeven met een DUBOkeur®. “Wij zijn voor beide productgroepen tevens in het bezit van een DUBOkeur® en zullen die ook aanhouden. Toch hebben wij besloten deze op te schalen en onze eigen milieuwaarde te laten berekenen. Hiermee nemen wij plaats in categorie 1”.

 
Zonder berekening is het niet eenvoudig aan te geven wat exacte het verschil is tussen de eerste en derde categorie. Op categorie 3 ligt in ieder geval een veiligheidsmarge van 30%. ‘Merk gebonden’ producten (gedeclareerd via een EPD) zullen altijd een betere waarde laten zien dan ‘merkloze producten’ binnen  dezelfde productgroep.

EPDM als duurzaamste dakbedekking

Zowel de duurzaamheidsbeoordeling van de NIBE (DUBOkeur®) als de LCA methode aan de basis van de EPD, geven aan dat de homogene EPDM membranen van HERTALAN® als beste getest worden. Nijenhuis : “Die conclusie is mooi, want de vraag naar duurzame gebouwen neemt toe. Met de opkomst van nieuwe bouwconcepten en de focus op gezondheid, luchtdichtheid en duurzaamheid, hebben onze systemen een prominente plek verworven op de lijst van duurzame materialen.

« Nieuws overzicht

NBD-Online gebruikt cookies om bepaalde voorkeuren te onthouden en af te stemmen op uw vakmatige interesse. Meer informatie