OxyGreen Vision omvat beheerprogramma en VentiApp.

Op de vakbeurs Renovatie & Transformatie, deel van de Week van de Bouw, introduceert Aralco NVS OxyGreen Vision, een applicatie voor afstandsbeheer van ventilatiesystemen. OxyGreen Vision bestaat uit twee delen.

 
Voor beheerders een beheerprogramma waarbij op afstand de toestelgegevens en statussen zijn uit te lezen. Voor bewoners de VentiApp. Op de VentiApp is de kwaliteit van de binnenlucht af te lezen, informatie beschikbaar en het systeem te bedienen.

Dag en nacht inzicht

Met de introductie van OxyGreen Vision biedt Aralco NVS beheerders bij woningbouwcorporaties en installatiebedrijven die afstandsbeheer uitvoeren, een service-applicatie die 24/7 inzicht geeft in de werking en prestaties van hun ventilatiesystemen.

 
OxyGreen Vision bespaart kosten doordat het onderhoud efficiënt kan worden gepland en storingsmeldingen direct worden doorgegeven aan monteurs die sneller kunnen reageren. Bovendien kunnen bij calamiteiten de ventilatiesystemen op afstand worden uitgeschakeld.

Bewustwording

De VentiApp is ontwikkeld voor de bewoner of huurder die vaak geen oog heeft voor ventilatie. De VentiApp zorgt voor een grotere bewustwording en voor een gezond binnenklimaat en zal de bewoner stimuleren het systeem bewuster te gebruiken/bedienen. Door betere ventilatie zal er minder schade aan de woning ontstaan (schimmel/vochtvlekken/houtrot) maar ook minder klachtmeldingen.

Meer oplossingen

Naast OxyGreen Vision presenteert Aralco NVS haar oplossingen op gebied van vraaggestuurde ventilatiesystemen op basis van CO2. Op het gebied van natuurlijke ventilatie de geluiddempende suskasten VariaCoust EPC®, die de laagste akoestische waarden hebben. Tot slot de EasyClean® constructie die zorgt voor een aanzienlijke verlaging van de exploitatiekosten van ventilatieroosters.

Bezoek Aralco NVS in hal 7, stand B010