Icopal reduceert CO2-uitstoot door bewuste omgang met brand- en grondstoffen.

Duurzaamheid ziet u terug in onze producten, maar ook in de manier waarop ons bedrijf een rol speelt in de samenleving.

Icopal zet voor haar duurzame beleid in op de volgende pijlers:

Geen verspilling

Het tegengaan van verspilling wordt uitgedrukt door de positie op de CO2 prestatieladder. In 2013 kreeg Icopal als eerste dakbedekkingsproducent in Nederland een KIWA certificaat voor het behalen van niveau 4 op de CO2 prestatieladder.

Maximaal hergebruik

Icopal heeft een bitumenrecyclingsfabriek in eigen huis. Onze APP dakbedekking bestaat hierdoor nu voor meer dan 15% uit gerecycled bitumen. Icopal Universal is door het Nederlands Instituut voor Bouwbiologie en Ecologie (NIBE) uitgeroepen tot de meest milieuvriendelijke keuze voor dakbedekking op platte daken.

Eco-Activ® waar mogelijk

Voor onze afdeling R & D nemen het milieu en de toekomst van de aarde een belangrijke plaats in bij de productontwikkeling. De producten die hieruit voortkomen worden op de markt gebracht onder de naam Eco-Activ®.

Eco-innovatief

Op het productieterrein van Icopal staat een proefinstallatie waarmee de CO2 uitstoot van de bitumenrecyclingfabriek deels kan worden afgevangen en worden benut als voeding voor algen. De geoogste algen kunnen vervolgens weer worden gebruikt in het productieproces van bitumen producten.

Eco-coöperatief

Icopal is bij het verbeteren van haar producten en productiewijzen steeds actief op zoek naar optimale samenwerking met kennisinstellingen en partners in de (bouw)keten. We zijn lid van Stichting Dak & Milieu, BRBS Recycling, Holland Solar en partner van kennisplatform Duurzaam Gebouwd.

 
Meer informatie vindt u op www.icopal.nl.