Kiwa Technology heeft energiebesparing Low-H2O warmtewisselaar in de Tempo radiator berekend.

Het rendement is flink hoger dan de standaard forfaitaire waarde van afgiftesystemen uit de energieprestatienorm (NEN 7120). Uit de testen van Kiwa blijkt dat de Low-H2O radiatoren zelfs beter scoren dan wat de norm nu kan berekenen.

Vertaald in energiebesparing verlaagt het EPG-resultaat voor een gemiddelde woning met 0,03 tot 0,04 en kan dat tot 2000 MJ minder energiegebruik opleveren.

Beter scoren

Jaga Low-H2O presteert beter dan een standaard radiator, zowel op hogere watertemperaturen (> 50 °C gemiddeld) als op lagere watertemperaturen (< 50 °C gemiddeld). Het systeem scoort nu op alle fronten 1,00.

Jaga loopt voor op de norm

De standaard forfaitaire waarde voor het rendement van afgiftesystemen is bepaald op maximum 1,00. Door dit plafond kan de verhoging van het rendement van de Low-H2O warmtewisselaar in de Tempo omkasting echter niet volledig worden benut in de EPG-berekeningen.

 
Volgens de huidige berekeningsmethodiek scoort de Low-H2O warmtewisselaar in de Tempo radiator hoger dan 1,00. De EPG-normcommissie bestudeert op dit moment de mogelijke aanpassingen aan de norm NEN 7120, zodat de passage vanuit het Bouwbesluit gewaarborgd kan worden. Deze passage stelt dat innovatieve systemen niet mogen worden benadeeld in de berekeningsmethodiek volgens het beginsel van gelijkwaardigheid.

 
Voor de EPG-berekening betekent dit resultaat voor een gemiddelde woning een vermindering van 0,03 tot 0,04. De besparing op het totale karakteristieke energieverbruik in een woning beloopt bij deze cijfers tot 2000 MJ.

Tempo LT-radiator

Uit simulaties en testen van Kiwa blijkt dat Jaga Low-H2O radiatoren energiezuinig zijn. Tempo is een energiezuinige LT-radiator; een klassieker onder de wandradiatoren. Tempo is snel, licht, accuraat en uitstekend regelbaar. Een ideale oplossing voor een LTV-installatie (laag temperatuurverwarming).