Herbestemming gaat om waarde creëren voor meerdere partijen.

Idealisten, architecten, ondernemers en lokale betrokkenen zetten zich steeds vaker actief in voor behoud en hergebruik van bestaande gebouwen. Steuntje in de rug vanuit de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed lijkt daarbij een handje te helpen. Het succes van herbestemming valt of staat met waarde creëren. Dat wil zeggen: waarde voor het pand, maar ook voor de gebruikers. En waarde voor de gebruikers begint met een goed luisterend oor. Want wat is er nodig om zoveel mogelijke maatschappelijke groeperingen te bedienen?


Kaart van het gebied

BREEDVELD werkt samen met architectenbureaus en vastgoedeigenaren om daar zo nauwkeurig mogelijk invulling aan te geven. Door gezamenlijk in gesprek te gaan met gemeentes, stichtingsbesturen of plaatselijke ondernemersverenigingen ontstaat de kaart van het gebied. Met als gevolg dat bij herbestemmingsplannen functies en gebruikersbehoeften ook echt goed met elkaar en naast elkaar kunnen plaatsvinden.


Brede School het Carillon

Een mooi voorbeeld is Brede School het Carillon in Nieuw Lekkerland, dat in het voormalige gemeentehuis is gevestigd. Dankzij deze goede voorbereiding van architectenbureau RoosRos biedt de voormalige dorpszaal van het Carillon nu aan tal van maatschappelijke activiteiten onderdak. Als een ring om de zaal zijn er nu diverse ruimtes zoals een bibliotheek, gymzaal, muziekruimte, etc.
Flexibele geluidsisolerende BREEDVELD-wanden met glasopeningen bieden daarbij de flexibiliteit, openheid en geslotenheid waar gewenst.


Flexibele wanden

In deze tijd van herbestemming en leegstand wordt er meer van ruimtes gevraagd dan voorheen. Deze ontwikkelingen vragen om flexibele ruimtes, te realiseren met beweegbare wandconcepten. 
Door toenemende gebruikersgroepen binnen één vastgoedproject worden flexibiliteit, openheid en geluidsisolatie steeds belangrijker. En dat geldt net zo goed voor ontwerp en multifunctionele afwerkingen. Juist doordat steeds meer groepen in de samenleving ruimtes delen, worden er hogere kwalitatieve eisen aan de wanden gesteld. 


Meer weten? Bel (0487) 54 28 88 of mail info@breedveld.com.