Nieuwe productielocatie Stork Thermeq biedt een veilige werkomgeving.

Stork Thermeq, producent van onder andere ontgassers, branders met een lage emissie en leverancier van ketelservice verhuist naar nieuw bedrijvencomplex.

Verdringingsconcept

Dit complex bestaat uit diverse hallen waar o.a. zowel RVS als koolstofstaal laswerk wordt verricht. Voor de vrijkomende lasdampen geldt dat in de zgn. leefzone niet meer dan 1 mg/m3 lasdamp mag vrijkomen.

 
In deze hallen worden echter dermate grote werkstukken gebouwd waardoor bronafzuiging niet mogelijk is of het werk belemmert. Daarnaast moet voldaan worden aan de NER-richtlijn die stelt dat de maximale hoeveelheid af te voeren lasdamp niet meer dan 200 gr/uur mag zijn. Bovendien mag de lucht niet meer dan 5 mg/m3 lasdamp bevatten.

 
Met deze regels als uitgangspunt, aangevuld met de wensen van Stork voor een duurzaam en economisch systeem, heeft Colt een vergelijkend onderzoek uitgevoerd en een verdringingsconcept met adiabatische koeling ontworpen.

Verdringingsventilatie

Verdringingsventilatie houdt in dat lasrook verdrongen wordt met behulp van ventilatie. Lucht wordt in de hal gevoerd en vermengt zich met de lucht binnen, warmt op en stijgt daardoor op. Met het opstijgen van de warme lucht wordt de lasrook meegevoerd. Mechanische ventilatoren voeren de lucht af.

 
Verdringingsventilatie werkt optimaal bij een bepaalde thermiek. Omdat de nieuwe hallen van Stork worden voorzien van vloerverwarming, werkt het systeem in de winter perfect. In de zomer moet de toevoerlucht gekoeld worden om hetzelfde effect te bereiken. De adiabatische koeling is dan ook een wezenlijk onderdeel van dit concept.

Adiabatische koeling

Adiabatische koeling, verdampingskoeling, is gebaseerd op het koelen van lucht door het laten verdampen van water. De energie die nodig is voor het verdampen, wordt onttrokken aan de lucht. De lucht koelt daardoor af. Het is om een aantal redenen dan ook een duurzame manier van koelen:

  • beperkt energieverbruik beperkt (4 tot 7 maal zuiniger dan traditionele systemen);
  • gebruikt gewoon leidingwater als koudemiddel;
  • hoog koelrendement (adiabatisch tot 90% effectiviteit);
  • continue toevoer van verse zuurstofrijke lucht en dus een behaaglijk klimaat.
Computational Fluid Dynamics (CFD)

CFD is een techniek waarmee met behulp van computersimulatie diverse invloeden vooraf berekend kunnen worden zoals luchtstromingen en overdracht van energie.
De werking van het Colt verdringingsconcept voor de nieuwe hallen van Stork is aangetoond met behulp van CFD.
Het is de bedoeling dat Stork Thermeq begin 2015 de nieuwe productiehallen in gebruik neemt.

 
Download de whitepaper