Jaga en ClimaRad bundelen krachten in collectie Jaga Fresh.

De twee nieuwe systemen Strada Fresh en Briza Fresh verenigen de innovatieve technologieën van Jaga met de decentrale warmteterugwinning (WTW) van ClimaRad.

Dankzij de combinatie van de Jaga warmtewisselaar voor comfortabele warmte op zeer lage watertemperaturen en de WTW-unit ontstaat een juiste afstemming tussen energiezuinige ventilatie en verwarming. Dat is een vereiste in goed geïsoleerde en luchtdichte gebouwen.

Zes functies

Het resultaat van de samenwerking is één compact systeem dat 6 functies combineert:

  • verwarmen;
  • ventileren;
  • de binnenluchtkwaliteit regelen;
  • de buitenlucht filteren;
  • zorgen voor decentrale WTW;
  • zorgen voor (nacht)koeling.

 
De Strada Fresh en Briza Fresh zijn beide bij uitstek geschikt voor toepassing in woningen, zorggebouwen, kantoren en hotels.

Koude luchtstromen

De Strada Fresh en Briza Fresh maken gebruik van een tegenstroom lucht / lucht warmtewisselaar. Deze onttrekt warmte aan de afvoerlucht, voordat deze uit de woning wegstroomt. Deze warmte wordt vervolgens overgedragen aan de binnenkomende verse buitenlucht. Dit bespaart een aanzienlijke hoeveelheid energie en is bovendien uiterst comfortabel. Het vermijdt koude luchtstromen die ontstaan als gevolg van ventilatie.

Optimaal binnenklimaat

De Low-H2O radiator van de Strada Fresh is snel op temperatuur. De aluminium warmtewisselaar geeft de warmte direct af aan de kamer. De ketel hoeft hierdoor minder lang op te warmen en gebruikers kunnen  de radiator 's morgens gerust 20 minuten laten aanzetten.
De Strada Fresh beschikt daarnaast over het Dynamic Boost Effect (DBE). Deze technologie zorgt ervoor dat de radiatoren zelf denken en autonoom inspelen op de omstandigheden. Het systeem meet continu de luchtkwaliteit en luchtvochtigheid. Een te hoge luchtvochtigheid wordt door verschillende sensoren gedetecteerd en door middel van ventilatie gereduceerd. Dit remt de groei van huisstofmijtconcentratie af en zorgt voor een binnenklimaat met een optimale luchtvochtigheid zonder vervuiling, stof en huisstofmijten.

Briza Fresh

Op de Briza Fresh zijn dezelfde eigenschappen van toepassing als op de Strada Fresh. Het grote verschil is dat dit systeem ook kan koelen.
De basis van de Briza Fresh is een dynamische Low-H2O warmtewisselaar in combinatie met intelligente ventilatoren die de koeling en verwarming onmiddellijk door de ruimte verspreiden. Het systeem kan hierdoor zeer snel op temperatuurschommelingen reageren.

Energie-investeringsaftrek (EIA)

De systemen van Jaga Fresh komen volgens de Energielijst 2013 in aanmerking voor ondersteuning via de Energie-investeringsaftrek van de overheid. Jaga Fresh valt onder de categorie 'systeem bij radiatoren voor koude- of warmteterugwinning uit ventilatielucht' (code 210802).

Meer informatie

Betreffende de voorwaarden en mogelijkheden: bekijk www.agentschapnl.nl/eia.

 
Bezoek ook www.jaga.nl