Brink Climate Systems trendsetter in laag geluidsniveau met vernieuwde 2-zone vraagsturing.

In het Bouwbesluit 2012 staat dat een ventilatie-installatie in verblijfsruimtes maximaal 30 dB aan geluid mag produceren. Toch voldoen lang niet alle ventilatie-installaties aan die norm.

Brink Climate Systems was er op tijd bij en levert al sinds 2008 een gezoneerd vraagsturingssysteem, waarmee - door een geluidsreductie van 6 tot 8 dB - de geluidseis makkelijker kan worden gehaald.

 
Sterker nog: door de introductie van het vernieuwde 2-zone vraagsturingssysteem blijft Brink Climate Systems trendsettend op het gebied van een laag geluidsniveau, luchtkwaliteit en energieprestatie. Bovendien heeft Brink de verkoopprijs van de systemen fors kunnen verlagen.

2-Zone vraagsturing

Brink Climate Systems levert voor haar ventilatietoestellen met warmteterugwinning het 2-zone vraagsturingssysteem. De toevoerlucht naar de woning wordt daarbij met een 3-wegklep verdeeld tussen de woon- en slaapzone. De mate van ventilatie kan met een klok of met CO2-binnenklimaatsensoren geregeld worden. Zo kan de woonkamer overdag meer ventilatie krijgen dan de slaapkamers en ’s nachts andersom.

Geluidsreductie

Het geluidsniveau van de gezoneerde ventilatie van Brink ligt in de praktijk aanzienlijk lager dan bij andere ventilatiesystemen, zo blijkt uit het EOS (Energie Onderzoek Subsidie) DEMO subsidietraject van de overheid. Dit komt doordat bij een 2-zone vraagsturingssysteem een lagere luchtvolumestroom toereikend is.

Verkoopprijs verlaagd

Brink heeft haar 2-zone vraagsturingssysteem nu nog verder verbeterd en de verkoopprijs aanzienlijk kunnen verlagen. Deze lagere verkoopprijs is mogelijk door gebruik te maken van een 3-wegklep in plaats van twee afzonderlijke kleppen en het laten vervallen van de regelkast.

Betere lucht, minder energie

Uit het EOS DEMO subsidietraject blijkt ook dat het Brink 2-zone vraagsturingssysteem hoog scoort op luchtkwaliteit. Dit is gemiddeld 600-700 PPM, dicht bij de kwaliteit van buitenlucht (400 PPM), terwijl de grenswaarde in het Bouwbesluit 1200 PPM is. Naast de luchtkwaliteit springt ook de energieprestatie er bovenuit. Het 2-zone vraagsturingssysteem kan rechtstreeks in de gangbare EPC-softwareprogramma’s worden ingevoerd.

 
Het nieuwe 2-zone vraagsturingssysteem is leverbaar vanaf 1 januari 2014.