Nieuwe regelgeving en niet optimaal functionerende systemen vragen om een verfrissende aanpak.

Een goed binnenklimaat is van groot belang in de moderne woningbouw met zijn hoge isolatiewaarden. Mechanische luchtafvoer en balansventilatie bieden in veel gevallen de juiste oplossing.

Ook hieraan worden in het Nieuwe Bouwbesluit 2012 steeds strengere eisen gesteld, met name op het gebied van geluid en energieverbruik.
Uit onderzoek van het RIVM (uitgevoerd door BBA), blijkt dat een groot deel van de opgeleverde ventilatiesystemen niet voldoet aan de prestatie eisen die in het bestek gesteld zijn. Bijvoorbeeld omdat de luchtkanalen tijdens de bouwperiode ernstig beschadigd zijn geraakt en hierdoor gebrekkig functioneren.
Daarom is recentelijk gesteld dat ventilatiesystemen in de nabije toekomst daadwerkelijk de gespecificeerde prestaties moeten waarmaken.

Revolutionaire oplossing

Kortom, er is sprake van nieuwe regelgeving en niet optimaal functionerende systemen. Dat vraagt om een verfrissende kijk op ventilatietechniek: het moet beter presteren, betaalbaar blijven en makkelijk te installeren zijn.
DYKA is deze uitdaging aangegaan en is gekomen met een in alle opzichten revolutionaire oplossing.

Juiste moment

DYKA richt zich met dit assortiment duidelijk op een belangrijke peiler in de markt: faalkostenreductie. Bovendien heeft DYKA in de ontwikkelfase een aantal grotere en kleinere installateurs betrokken. Deze hebben DYKA van meerdere waardevolle tips voorzien, onder andere op het gebied van de montage.
Marketing Medewerker Menno Meerdink Veldboom vertelt: “We hebben ons goed voorbereid en de systemen zijn uitgebreid getest. Voor de bouw is het op dit moment een moeilijke tijd. Het is belangrijker dan ooit om te zoeken naar betere en efficiëntere bouwmethoden en -producten. Daarom is dit volgens ons het juiste moment om met iets revolutionairs op de markt te komen.”

Meer weten

Voor wie meer wil weten, bezoek www.dyka-air.nl waar alle informatie online staat.