Droge kruipruimte essentieel voor energiezuinig ventileren

TONZON Bodemfolie verhindert aanzuiging vochtige lucht kruipruimte.

Natuurlijke en mechanische ventilatiesystemen zuigen voortdurend lucht aan uit de kruipruimte. Is de kruipruimte vochtig, dan wordt met deze lucht ook vocht meegevoerd.

 
Omdat een absoluut luchtdichte vloer een utopie is, staat het Bouwbesluit nog een bepaalde hoeveelheid lucht vanuit de kruipruimte toe.

Is aan deze eis voldaan dan wordt per dag circa 1,3 liter vocht aangezogen. Ironisch genoeg moet het vocht dat permanent de woning binnenkomt ook permanent worden afgevoerd, om ophoping te voorkomen. Door harder te zuigen, haal je meer lucht en daarmee vocht uit de kruipruimte naar binnen.

Droog maken

Met mechanische ventilatiesystemen span je dus eigenlijk het paard achter de wagen wanneer je een vochtige kruipruimte hebt. Het is veel slimmer om de kruipruimte echt droog te maken. De lucht die dan nog uit de kruipruimte wordt gezogen, bevat dan geen extra vocht (dat weer moet worden afgevoerd).
Dat betekent dat je niet hoeft te ventileren wanneer er niemand in de kamer is. Daarmee kun je een hoop energie besparen.

Praktijkvoorbeeld

Een mooi praktijkvoorbeeld is de woning uit Enschede in het programma Klus je Rijk. Voorheen was ’s morgens het dubbelglas beslagen hoewel er niemand in de kamer was. Dit vocht bleek afkomstig uit de kruipruimte want nadat TONZON Bodemfolie was aangebracht, besloeg het dubbelglas niet meer.

DUBO-keurmerk

TONZON Bodemfolie is een stevig soort grondzeil dat woningbreed wordt aangebracht. De dampremming is met 130 m. veel hoger dan die van materialen die los in de kruipruimte worden gestort. Deze laten altijd nog een bepaalde hoeveelheid vocht door.

 
De aanpak met Bodemfolie is tevens de duurzaamste oplossing. Het is de enige vochtwerende maatregel waaraan het DUBO-keurmerk is verleend. Was de kruipruimte voorheen een vies, vochtig hol, nu gebruiken mensen de kruipruimte vaak als tijdelijke opslag voor bijvoorbeeld hun kerstspulletjes.


 

« Nieuws overzicht