BUVA beantwoordt geluidseisen Bouwbesluit.

Naast energiezuinig ventileren is het ook van belang dat er geluidsarm geventileerd wordt. Hiervoor zijn in het Bouwbesluit, dat sinds 1 april 2012 van kracht is, eisen geformuleerd.

De geluidsproductie van installaties in woningen, waaronder een ventilatiesysteem, mag maximaal een geluidniveau van 30dB in de verblijfsruimten (zoals slaapkamers) tot gevolg hebben.

BUVA introduceert op de BouwBeurs de Trias Acoustica

In analogie met de ‘Trias Energetica’, waarbij energiebesparing wordt gerealiseerd door vraagbeperking, vervolgens duurzame energieopwekking en als laatste efficiënte invulling van de restvraag, heeft BUVA de Trias Acoustica opgesteld.
Met deze Trias Acoustica wordt installatiegeluid op dezelfde integrale manier aangepakt, waardoor op een zo efficiënt mogelijke manier aan de geldende eisen wordt voldaan.

De volgorde is:

  • ontwerp met het BUVA FlexStream ventilatiekanaalsysteem. Dit flexibele en zeer eenvoudig te verwerken kanaalsysteem levert een kanaalstelsel met lage weerstand en geluiduitstraling op;
  • pas een geluidarme BUVA ventilatie-unit toe;
  • neem indien nodig passende maatregelen, zoals het toepassen van geluiddempende kanalen, geluidwerende schotten of eventueel een omkasting.

In de BUVA Geluid Garantie Pakketten wordt gewerkt volgens de Trias Acoustica.

Geluid Garantie Pakket

In samenwerking met adviesbureau Peutz B.V. zijn voor de verschillende agentschappen referentiewoningen de BUVA Geluid Garantie Pakketten ontwikkeld. In deze pakketten zijn uitgangspunten en maatregelen geformuleerd, waarmee woningen, zo eenvoudig mogelijk, aan de geldende geluideisen voldoen.

 
Tijdens de BouwBeurs 2013 (4 t/m 9 februari a.s.) bent u van harte welkom op de BUVA stand B.030 in hal 2 voor nadere informatie.