Handboek voor Toegankelijkheid is verschenen

Sdu uitgevers presenteert hét standaardwerk voor toegankelijk bouwen en ontwerpen.

Deze maand is de 7de druk van het Handboek voor Toegankelijkheid verschenen. Dit boek levert een belangrijke bijlage aan het denken over een voor iedereen toegankelijke omgeving: doorleefde richtlijnen voor de openbare buitenruimte, gebouwen en woningen.

Het zijn richtlijnen, die in de afgelopen decennia zijn ontwikkeld en doorontwikkeld dankzij de ervaringsdeskundigheid van iedereen die in de bestaande gebouwde omgeving knelpunten ervaart.

Over het boek

Het Handboek voor Toegankelijkheid is hét standaardwerk voor toegankelijk bouwen en ontwerpen en bevat alles over de ergonomie van stedelijke inrichting, gebouwen en woningen.
Toegankelijkheid is een breder begrip geworden. Jaren geleden betrof het vooral de toegankelijkheid voor gehandicapten. Tegenwoordig moeten gebouwen toegankelijk zijn voor ieder individu. De eisen voor de woningbouw zijn aangescherpt voor de gebruiker van nu, maar ook voor de gebruiker van de toekomst.
Het Handboek voor Toegankelijkheid bevat alles over de ergonomie van stedelijke inrichting, gebouwen en woningen. Denk hierbij aan bewegingsruimte, verlichting, luchtkwaliteit, het overbruggen van hoogteverschillen, parkeerplaatsen, liften, gangen, zitplaatsen, voetpaden, toiletten en deuren. Daarnaast is er aandacht voor de belangrijkste keurmerken en certificaten.

Bouwbesluit 2012

Ten opzichte van de vorige uitgave is deze druk geheel herzien en geactualiseerd. Er zijn nieuwe onderwerpen toegevoegd over bewegwijzering, routegeleiding en halteplaatsen. Op een groot aantal plaatsen is aanvullende informatie toegevoegd zodat het boek nog beter aansluit op de praktijk. Het hoofdstuk Normen is volledig vernieuwd en geeft nu een uitgebreide vergelijking van normen en keurmerken. Ook wordt er in het hele boek meer verwezen naar normen. En er is ingespeeld op het Bouwbesluit 2012 voor zover van toepassing.

Voor wie

Het handboek voor Toegankelijkheid is bestemd voor iedereen die betrokken is bij het programmeren, ontwerpen, bouwen, inrichten en beheren van gebouwen en buitenruimten.

Bestellen

Het Handboek voor Toegankelijkheid is te bestellen via de website van Cobouw.nl of telefonisch via
(070) 378 98 80. Ook verkrijgbaar via de boekhandel.

« Nieuws overzicht