Informatie over inbraakwerendheid van dakramen en lichtkoepels vaak verwarrend.

De bereikbaarheidsnorm NEN 5087 in het Bouwbesluit beschrijft precies welke ramen en deuren als bereikbaar voor inbraak worden beschouwd. Om in aanmerking te komen voor het Politiekeurmerk Veilig Wonen (PKVW) moeten ze aan weerstandsklasse 2 voldoen.

Naast ramen en deuren in de gevel vallen ook vrijwel alle opklimbare openingen in het platte en hellende dak hieronder, waaronder lichtkoepels en dakramen.
Opklimbare of bereikbare situaties ontstaan als nieuwe dakramen of lichtkoepels binnen bereik worden geplaatst, zoals op de eerste verdieping of op een uitbouw. In deze situaties is het belangrijk dat die dakramen of lichtkoepels als compleet product voldoen aan weerstandsklasse 2 om zo in aanmerking te komen voor het Politiekeurmerk Veilig Wonen.
VELUX levert dakramen en lichtkoepels die standaard als compleet product voldoen aan weerstandsklasse 2 en daardoor in aanmerking komen voor het PKVW.

PKVW in nieuwbouwsituaties verplicht

Het Bouwbesluit eist dat in nieuwbouwsituaties complete daglichtproducten altijd af fabriek voldoen aan weerstandsklasse 2 en zodoende voldoen aan de PKVW inbraakwerendheidseisen. Een simpele toevoeging van extra sloten of tralies is niet meer toereikend.
Deze eis heeft een enorme impact op de bouw van woningen.

Inbraakwerende dagramen

Eenvoudig bereikbare dakramen in bestaande woningen die nu nog niet in aanmerking komen voor het PKVW, kunnen door toevoeging van bijvoorbeeld AXA 3012 sloten, op een eenvoudige manier inbraakwerend worden gemaakt.
De inbraakwerende VELUX tuimelvensters zijn getest en voldoen aan weerstandsklasse 2 volgens de NEN 5096. Hiermee komen deze dakramen in aanmerking voor het PKVW.
Deze VELUX dakramen zijn standaard voorzien van inbraakwerende maatregelen, zoals extra hang- en sluitwerk van AXA en een roestvrijstalen glaslijst en kunnen dus ook in bereikbare situaties veilig worden toegepast.

Inbraakwerende lichtkoepels

Alle VELUX vaste en ventilerende lichtkoepels voldoen, zonder toevoeging van een barrièrestang of rekwerk, aan weerstandsklasse 2 volgens de NEN 5096. Ze zijn direct onder de koepel voorzien van extra HR++ veiligheidsbeglazing en een verstevigde kunststof opstand die aan het dakbeschot wordt vastgeschroefd.
Hierdoor zijn de lichtkoepels niet volledig te verwijderen en ook in bereikbare situaties veilig toepasbaar.