Veel nieuwe dakramen en lichtkoepels in woningen voldoen niet aan wettelijke eisen van inbraakwerendheid; consument vaak onwetend.

Om daglicht in een woning te brengen plaatsen bewoners (plat)dakramen, lichtstraten of -koepels. Consumenten zijn veelal onwetend dat ramen in schuine- en platte daken van een woning aan wettelijke eisen tegen inbraak moeten voldoen en worden hierdoor ged

Naast de heftige emotie bij een inbraak is de consument aansprakelijk voor het alsnog aanbrengen van een raam dat voldoet aan het bouwbesluit.
Consumenten moeten bij aanschaf goed controleren of de producten inbraakwerend zijn getest. Fabrikanten dienen duidelijk aan de consument aan te geven waar in woningen het product mag worden toegepast.

Niet geteste producten

Luxlight constateert dat veel dakramen, lichtkoepels en lichtstraten in woningen worden toegepast die niet zijn getest volgens NEN 5096 klasse 2. Op plaatsen die bereikbaar zijn volgens NEN 5087, (opgenomen in het bouwbesluit) mogen alleen geteste producten worden gebruikt.
Bij veel consumenten en aannemers is dit onbekend of men neemt de eis niet serieus. Luxlight vindt dat de consument het recht heeft te weten wat hij koopt en wat de consequenties zijn van de aankoop van niet-geteste producten.

Een schematisch overzicht van NEN 5087 bij gezinswoningen is hier te downloaden.

Gevaren voor de consument

Veel verbouwingen en woninguitbreidingen worden vergunningsvrij uitgevoerd. Gemeenten hebben de taak om de wet (het bouwbesluit) te handhaven. In de praktijk gebeurt dit zelden bij vergunningsvrije bouwwerkzaamheden en hierdoor blijft het gebrek bestaan.
Bij verkoop van een woning is dit een ‘verborgen’ gebrek. De nieuwe koper kan eisen dat de woning alsnog in de wettelijk vereiste staat word gebracht. Luxlight verwacht dat inboedelverzekeringen minder makkelijk uitkeren bij inbraakschades die ontstaan via ramen die niet aan de wet voldoen.

Herkenning inbraakwerende producten

Goedgekeurde producten dragen een teken van de keurende instantie, bijvoorbeeld SKG of SKH 2 met daarbij een nummer van het KOMO-attest. In het KOMO- attest staat vermeld waar men dit merkteken kan vinden. Indien er geen KOMO-attest beschikbaar is dient de aannemer of installateur een volledig testrapport van het product te overleggen.

Onjuiste montage geteste producten

Diverse fabrikanten leveren producten los in een doos. De inbraakwerende producten dienen echter precies volgens de eisen in het KOMO-rapport te worden ingebouwd. Voor een consument is het moeilijk om dit te controleren. De zekerheid wordt verkregen door het laten inbouwen van de ramen door de fabrikant of door de fabrikant erkende installateurs.
Worden de ramen door iemand anders ingebouwd, dan dient de consument er goed op te letten dat het product ook gemonteerd is volgens de details van de geteste situatie. Een inbraakwerend raam dat niet goed wordt bevestigd, voldoet niet aan de wet.
Luxlight adviseert om vooraf een afschrift van de handleiding op te vragen.

Voor meer informatie over dit onderwerp, bekijk deze webpagina.