Een gezond, comfortabel binnenmilieu en EPC-besparing

BUVA introduceert BUVA VAS CO2, een nieuwe variant van het BUVA Vital Air System.

BUVA VAS CO2 is een compleet woonhuisventilatiesysteem gebaseerd op natuurlijke toevoer met BUVA mechanisch zelfregelende ventilatieroosters uit de ‘Stream’-serie en vraaggestuurde mechanische afvoer op basis van CO2-meting met de BUVA BoxStream woonhuisventilator.

Gezond, comfortabel binnenmilieu

 
De nieuwe BoxStream CO2 is voorzien van een hoofdbediening met CO2-sensor en 3 losse CO2- sensoren voor de overige verblijfsruimten. De CO2-sensoren zijn zelfcalibrerend. Op basis van aanwezigheid van personen in de woning wordt de afvoercapaciteit van de BoxStream automatisch aangepast, waarmee een gezond, comfortabel binnenmilieu wordt gewaarborgd. Ongeacht de gemeten CO2-concentratie garandeert de BoxStream altijd een minimale ventilatie.

EPC-besparing

 
In combinatie met de BUVA zelfregelende ventilatieroosters uit de ‘Stream’-serie en NBR luchtdichtheidsklasse 2 levert VAS CO2 een EPC-besparing tot 0,23 op. Voor bestaande bouw is de verbetering op de Energie-Index 0,14.

Werking systeem

 
VAS CO2 wordt standaard uitgevoerd met één BoxStream woonhuisventilator, één CO2-sensor voor de woonkamer en drie CO2-sensoren voor de slaapkamers. Met deze sensoren kan het systeem automatisch, op basis van CO2-waarden, ventileren. Ook is het mogelijk met de hoofdbediening in de woonkamer het systeem handmatig te bedienen.
De bedieningen communiceren draadloos met de ventilator. Optioneel kan in de keuken en de badkamer een extra draadloze bediening worden bijgeplaatst, waarmee tijdens het koken en het douchen het systeem tijdelijk in de hoogstand geschakeld kan worden. Na enige tijd keert het systeem automatisch in de CO2-modus.

De overige varianten van het Vital Air System blijven ook leverbaar. In BUVA’s brochure ‘EPC 0,6 met natuurlijke ventilatie’ vindt u vier EPC-pakketten, met de bijbehorende toepassingsmogelijkheden van de verschillende Vital Air System-varianten.