Het correct hydraulisch inregelen is voor koelinstallaties nog belangrijker dan voor verwarmingsinstallaties.

De Δt is voor koelinstallaties namelijk meestal kleiner dan voor verwarmingsinstallaties. Hierdoor wordt de invloed van het debiet op het afgegeven vermogen groter.

Een te klein debiet levert een te klein koelvermogen op. Maar een te groot debiet en dus een te groot koelvermogen levert, naast een te groot energieverbruik, zo mogelijk nog grotere problemen op.

Manuele debietregelaars

 
In de productgroep van de manuele debietregelaars levert Caleffi haar strangregelventiel met debietmeter standaard met een voorgevormde isolatieschaal. Het toestel heeft niet enkel het voordeel dat het zonder speciale meettoestellen in te stellen is en dat het debiet rechtstreeks op het ventiel af te lezen is. Ook het moeilijke en tijdrovende isoleren van de kraan wordt heel eenvoudig en goedkoop.

Automatische debietregelaars

 
Maar uiteraard is het bij grotere, meer complexe installaties te verkiezen om dynamisch in plaats van manueel in te regelen. Hierdoor krijgt men een installatie die ook in deellast hydraulisch in evenwicht is en energiezuinig werkt.
In deze productgroep springt vooral de AUTOFLOW® van Caleffi in het oog. Zeker als dit toestel gebruikt wordt in combinatie met koelplafonds. Omdat de AUTOFLOW® al in de fabriek ingeregeld wordt, vervalt niet alleen het ingewikkelde en tijdrovende inregelen op de bouwplaats bij de opstart van de installatie. Het laat ook toe dat de binneninrichting van het bouwwerk meteen volledig afgewerkt kan worden.
Bij de opstart van de installatie is het niet meer nodig in verborgen hoekjes, achter wanden en in plafonds te kruipen om de regelventielen in te stellen. Het is dus niet alleen de installateur die veel tijd bespaart door een AUTOFLOW® te gebruiken.
Het toestel voorkomt ook heel wat ergernis en frustraties bij andere aannemers op de bouwplaats. Omwille van zijn beperkte afmetingen is vooral de AUTOFLOW® serie 127 erg geliefd in koelinstallaties. Bovendien kan hij omwille van zijn vorm, gemakkelijk en snel geïsoleerd worden.

Voor technische ondersteuning bij specifieke projecten kunt u altijd contact opnemen met Caleffi.