Kijlstra Bestrating levert een nieuwe betonklinker met reflecterende laag.

Kijlstra Bestrating uit Veendam levert een nieuwe betonklinker met de naam Reflexstone.

Reflex verwijst naar de reflecterende laag op de straatsteen. Dankzij deze laag kan de openbare verlichting tot 57 procent van het maximale vermogen worden gedimd. Kijlstra Bestrating wil de techniek achter de Reflexstone toepassen voor een hele reeks van bestratingsproducten zoals tegels en opsluit- en trottoirbanden.

Deklaag

De unieke eigenschap van de Reflexstone zit in het toegepaste mineraal aggregaat van de hoogwaardige, kleurechte deklaag. De reflecterende deklaag is deels gemaakt uit een speciale witte, gecalcineerde, vuursteen. Door verhitting krijgt deze vuursteen reflecterende eigenschappen die tot in lengte van jaren behouden blijven omdat het verkeer er geen invloed op heeft.

Besparing

Het dimmen van openbare verlichting betekent een forse vermindering van CO2 uitstoot en een flinke besparing op de uitgaven aan energieverbruik. Een onafhankelijk erkend landelijk Ingenieursbureau heeft een uitgebreid onderzoek gedaan naar de reflectie-eigenschappen en besparingsmogelijkheden. In het rapport komt duidelijk naar voren dat de reflectie van de deklaag de lagere verlichtingssterkte van een gedimde straatlantaarn daadwerkelijk compenseert en dat de verkeersveiligheid vergroot wordt: voorbijgangers steken beter af tegen het lichtere wegdek.

Kenmerken
  • aanzienlijk minder CO2 uitstoot;
  • vergroot de verkeersveiligheid;
  • helder straatbeeld verhoogt de sociale veiligheid;
  • karaktervolle, warme uitstraling;
  • besparing op energie-uitgaven;
  • toepassingen zijn o.a. woonstraten en ontsluitingswegen, parkeerterreinen, kruisingvlakken en verkeersdrempels.
Dubokeur

Met het voeren van het Dubokeurmerk geeft de fabrikant aan de hand van de levenscyclus analyse aan dat de betonsteen het meest duurzaam is ten opzichte van gebakken stenen en asfalt.