Vliegvuurbestendig dak

Hertalan's EPDM-dakbedekking assortiment voldoet aan NEN 6063

Om te voldoen aan de nieuwe eisen voor vliegvuurbestendigheid heeft Hertalan zijn assortiment EPDM-dakbedekking doorontwikkeld.

Nieuw is de Easy cover FR, en van de bestaande Easy weld is de samenstelling aangepast. Voor beide producten is onlangs een aangepast KOMO-certificaat uitgereikt. Dat garandeert dat ze zijn onderworpen aan de verscherpte testmethodes voor de nieuwe norm NEN 6063:2008.

In het Nederlandse Bouwbesluit zijn eisen vastgelegd waaraan alle Nederlandse bouwwerken moeten voldoen. Wat vliegvuurbestendigheid betreft moeten dakbedekkingen beantwoorden aan norm NEN 6063:2008. Deze norm bepaalt dat  ‘het dak weerstand moet bieden tegen vliegvuur, ontstaan ten gevolge van een mogelijke brand bij de buren'.

Door een aanscherping van de testmethodes moeten alle leveranciers van EPDM-dakbedekking hun KOMO-certificaten aan laten passen. Voldoet een dakbedekking niet aan deze norm, dan mag in het KOMO-certificaat alleen het daksysteem ‘Losliggend onder ballast' worden opgenomen.

Hertalan heeft inmiddels zijn KOMO-certificaat op orde en kan dus naast een losliggend systeem onder ballast, gecertificeerde homogene EPDM-folie leveren voor een gekleefd en mechanisch bevestigd daksysteem. Volgens het bedrijf biedt geen enkele andere producent van homogene EPDM folie deze mogelijkheid.

« Nieuws overzicht