Meer weten over deze leverancier?

Stel een vraag of vraag documentatie aan:
 • CAD-bestanden, BIM-objecten en bestekteksten
 • Brochures en uitvoeringsvoorschriften
 • Projectondersteuning waar nodig

Omschrijving

Pittsburgh Corning is producent van FOAMGLAS® cellulair glas isolatie. FOAMGLAS® is het enige isolatiemateriaal dat niet alleen volledig waterdicht is, maar ook volkomen lucht- en waterdampdicht. Hierdoor is het onmogelijk dat water(damp) het isolatiepakket binnentreedt en blijft de isolatiewaarde altijd gegarandeerd. Het onbrandbare materiaal dat bestaat uit >60% gebruikt glas, dankt de unieke eigenschappen aan hermetisch gesloten glascellen. FOAMGLAS® kent een druksterkte tot 160.000 kg/m² zónder indrukking en is niet aan degeneratie onderhevig. Hierdoor blijft het de gehele levensduur van het gebouw optimaal functioneren. Vanzelfsprekend is FOAMGLAS® recyclebaar. In de video hieronder is te zien hoe FOAMGLAS® wordt geproduceerd.

 

Contactgegevens

Pittsburgh Corning Nederland B.V.
De Limiet 15B
4131 NR Vianen
Nederland

Bedrijf

Het gunstige ecologische profiel van FOAMGLAS® wordt onderstreept door de NIBE 2A classificatie, BRE Green Guide Rating A+, het Nature Plus certificaat en de SBR levensduurverwachting van >100 jaar. Daarom sluit FOAMGLAS® ook perfect aan bij projecten met een duurzaam oogmerk.
FOAMGLAS® platen, afschotplaten en stroken worden verwerkt in isolatiesystemen voor de complete gebouwschil: van fundering tot en met het dak, in nieuwbouw en renovatie. Dankzij de bijzondere producteigenschappen en zekere systeemoplossingen, is FOAMGLAS® bij uitstek geschikt in toepassingen waarbij hoge eisen worden gesteld aan ecologie, levensduur, veiligheid, mechanische en/of bouwfysische lasten.

Leveringsprogramma

FOAMGLAS®
type
afmeting massa λ-waarde druksterkte µ-waarde
  [mm] [kg/m3] [W/mK] [N/mm2]  
FOAMGLAS®
T3+
600 x 450 100 0,036 0,5
FOAMGLAS®
T4+
600 x 450 115 0,041 0,6
FOAMGLAS®
S3
600 x 450 130 0,045 0,9
FOAMGLAS®
F
600 x 450 165 0,050 1,6
FOAMGLAS®
Perinsul S
450 x 110 / 150 /  190 ZIE KOUDE
BRUG
   
FOAMGLAS®
Perinsul HL
450 x 110 / 150 / 
190/
300
ZIE KOUDE
BRUG
   
FOAMGLAS®
Ready Board T3+
1200 x 600 100 0,036 0,5
FOAMGLAS®
Ready Block T3+
600 x 450 100 0,036 0,5
FOAMGLAS®
(Floor) Board T4+
1200 x 600 115 0,041 0,6
FOAMGLAS®
(Floor) Board 
S3 
1200 x 600 130 0,045 0,9
FOAMGLAS®
(Floor) Board F
1200 x 600 165 0,050 1,6

Tevens leverbaar:

 • Afschotplaten standaard in 1,1%, 1,67% en 2,2%;
 • Mastiekhoeken;
 • Afwijkende maten en productcombinaties.

Milieu en gezondheid

Positieve ecobalans

FOAMGLAS® staat niet alleen borg voor sterke prestaties op technisch, maar ook op ecologisch vlak. Het isolatiemateriaal verzekert een aanzienlijke energiebesparing, en vormt geen enkele belasting voor het milieu en de menselijke gezondheid.

Fabricage en samenstelling

Als ruwe grondstof wordt vandaag ruim 60% gerecycleerd glas gebruikt. Tijdens het fabricageproces komt kooldioxide (CO2) vrij en vormen zich miljoenen kleine luchtbellen waarin het gas hermetisch opgesloten wordt en blijft. Deze structuur garandeert de unieke dampdiffusiedichtheid (μ =∞) van FOAMGLAS®. FOAMGLAS® is volledig vrij van CFK's, HCFK's, HFA's of andere schadelijke stoffen (zoals bijvoorbeeld brandvertragende middelen).

Milieuvriendelijke fabricage

De gebruikte grondstoffen zijn uitsluitend van minerale aard en onschadelijk voor het milieu. Door glasafval te recycleren levert FOAMGLAS® een belangrijke ecologische bijdrage.

Geringe milieubelasting

Dankzij de optimalisering van het fabricageproces en de energiewinning uit water- en windkracht scoort FOAMGLAS® ook zeer goed op het vlak van luchtverontreiniging (broeikasgassen) en het verbruik van energie en grondstoffen. Door de vermindering van het energieverbruik is ook de terugverdientijd van de geïnstalleerde thermische isolatie aanzienlijk verminderd.

Beschikbaarheid van ruwe grondstoffen

Basisgrondstof voor de fabricage van FOAMGLAS® is tegenwoordig gerecycleerd glas (vroeger kwartszand) dat gewonnen wordt uit kapotte vensterruiten. Glasafval is in de bouwindustrie vrijwel onbegrensd beschikbaar.

Levensduur

Cellulair glas gaat dankzij zijn materiaaleigenschappen uitermate lang mee. De hoge levensduur van het materiaal heeft een positief effect op het ecologische en economische profiel hele gebouw.
Emissies tijdens verwerking en gebruik Cellulair glas bevat geen ecologisch nadelige en ook geen toxicologische bestanddelen. Dus geen middelen die het broeikaseffect bevorderen of de ozonlaag aantasten, geen brandvertragers of kankerverwekkende stoffen en geen minerale vezels. Bij de verwerking en tijdens de gebruiksduur komen er geen emissies vrij die het milieu of de gezondheid kunnen schaden.

Emissies bij ongecontroleerde verbranding

Cellulair glas is dankzij zijn onbrandbaarheid totaal ongevaarlijk. FOAMGLAS® ontwikkelt ook geen giftige rook.

Recyclage

Aangezien glas onbrandbaar is, is verbranding niet ter sprake. FOAMGLAS® kan zinvol opnieuw worden gebruikt als bijvoorbeeld gruis voor straatbeddingen of als vulmateriaal in geluidsdempende wanden. Productieafval tengevolge van het versnijden wordt opnieuw in het fabricageproces ingevoerd.
Kortom: FOAMGLAS® is een isolatiemateriaal dat volledig tegemoet komt aan de ecologische eisen van onze tijd. Het combineert doeltreffendheid met milieuvriendelijkheid en een lange levensduur. Het is daarom dat FOAMGLAS® door Natureplus is gecertificeerd.

Toepassing

FOAMGLAS® is een thermisch isolatiemateriaal voor:

 • Onafgewerkte daken;
 • Industriële daken in o.a. hightech sector; 
 • Gebruiksdaken zoals terras-, groen-, water- en parkeerdaken;
 • Daken met metaalbekleding;
 • Bouwdelen met eisen ten aanzien van bouwfysica, brand, milieu en/of mechanische belastingen;
 • Koudebrugonderbreking;
 • Ondergrondse vloeren en wanden;
 • Gevels;
 • Binnentoepassingen: vloeren, wanden en plafonds.

Levering en betaling

FOAMGLAS® begeleidt opdrachtgevers, architecten, adviseurs, bestekschrijvers en verwerkers bij  projecten (ook internationaal) op verschillende vlakken:

 • afschotontwerp;
 • dakinspecties;
 • bouwfysische berekeningen;
 • afschotplannen;
 • bestekomschrijvingen;
 • detailbeoordelingen;
 • ondersteuning tijdens ontwerp, voorbereiding en uitvoering.

Contactgegevens

Pittsburgh Corning Nederland BV
Postbus 72
3430 AB Nieuwegein
Nederland