Pittsburgh Corning Nederland B.V.

Meer weten over deze leverancier?

Stel een vraag of vraag documentatie aan:
 • CAD-bestanden, BIM-objecten en bestekteksten
 • Brochures en uitvoeringsvoorschriften
 • Projectondersteuning waar nodig

Omschrijving

Pittsburgh Corning is producent van FOAMGLAS® cellulair glas isolatie. FOAMGLAS® is het enige isolatiemateriaal dat niet alleen volledig waterdicht is, maar ook volkomen lucht- en waterdampdicht. Hierdoor is het onmogelijk dat water(damp) het isolatiepakket binnentreedt en blijft de isolatiewaarde altijd gegarandeerd. Het onbrandbare materiaal dat bestaat uit >60% gebruikt glas, dankt de unieke eigenschappen aan hermetisch gesloten glascellen. FOAMGLAS® kent een druksterkte tot 160.000 kg/m² zónder indrukking en is niet aan degeneratie onderhevig. Hierdoor blijft het de gehele levensduur van het gebouw optimaal functioneren. Vanzelfsprekend is FOAMGLAS® recyclebaar. In de video hieronder is te zien hoe FOAMGLAS® wordt geproduceerd.

 


Contactgegevens

Pittsburgh Corning Nederland B.V.
  De Limiet 15B
  4131 NR Vianen
  Netherlands
(030) 603 52 41

https://nl.foamglas.com/

Bedrijf

Het gunstige ecologische profiel van FOAMGLAS® wordt onderstreept door de NIBE 2A classificatie, BRE Green Guide Rating A+, het Nature Plus certificaat en de SBR levensduurverwachting van >100 jaar. Daarom sluit FOAMGLAS® ook perfect aan bij projecten met een duurzaam oogmerk.
FOAMGLAS® platen, afschotplaten en stroken worden verwerkt in isolatiesystemen voor de complete gebouwschil: van fundering tot en met het dak, in nieuwbouw en renovatie. Dankzij de bijzondere producteigenschappen en zekere systeemoplossingen, is FOAMGLAS® bij uitstek geschikt in toepassingen waarbij hoge eisen worden gesteld aan ecologie, levensduur, veiligheid, mechanische en/of bouwfysische lasten.


Leveringsprogramma

FOAMGLAS®
type
afmetingmassaλ-waardedruksterkteµ-waarde
 [mm][kg/m3][W/mK][N/mm2] 
FOAMGLAS®
T3+
600 x 4501000,0360,5
FOAMGLAS®
T4+
600 x 4501150,0410,6
FOAMGLAS®
S3
600 x 4501300,0450,9
FOAMGLAS®
F
600 x 4501650,0501,6
FOAMGLAS®
Perinsul S
450 x 110 / 150 /  190ZIE KOUDE
BRUG
  
FOAMGLAS®
Perinsul HL
450 x 110 / 150 / 
190/
300
ZIE KOUDE
BRUG
  
FOAMGLAS®
Ready Board T3+
1200 x 6001000,0360,5
FOAMGLAS®
Ready Block T3+
600 x 4501000,0360,5
FOAMGLAS®
(Floor) Board T4+
1200 x 6001150,0410,6
FOAMGLAS®
(Floor) Board 
S3 
1200 x 6001300,0450,9
FOAMGLAS®
(Floor) Board F
1200 x 6001650,0501,6

Tevens leverbaar:

 • Afschotplaten standaard in 1,1%, 1,67% en 2,2%;
 • Mastiekhoeken;
 • Afwijkende maten en productcombinaties.

Milieu en gezondheid

Positieve ecobalans

FOAMGLAS® staat niet alleen borg voor sterke prestaties op technisch, maar ook op ecologisch vlak. Het isolatiemateriaal verzekert een aanzienlijke energiebesparing, en vormt geen enkele belasting voor het milieu en de menselijke gezondheid.

Fabricage en samenstelling

Als ruwe grondstof wordt vandaag ruim 60% gerecycleerd glas gebruikt. Tijdens het fabricageproces komt kooldioxide (CO2) vrij en vormen zich miljoenen kleine luchtbellen waarin het gas hermetisch opgesloten wordt en blijft. Deze structuur garandeert de unieke dampdiffusiedichtheid (μ =∞) van FOAMGLAS®. FOAMGLAS® is volledig vrij van CFK's, HCFK's, HFA's of andere schadelijke stoffen (zoals bijvoorbeeld brandvertragende middelen).

Milieuvriendelijke fabricage

De gebruikte grondstoffen zijn uitsluitend van minerale aard en onschadelijk voor het milieu. Door glasafval te recycleren levert FOAMGLAS® een belangrijke ecologische bijdrage.

Geringe milieubelasting

Dankzij de optimalisering van het fabricageproces en de energiewinning uit water- en windkracht scoort FOAMGLAS® ook zeer goed op het vlak van luchtverontreiniging (broeikasgassen) en het verbruik van energie en grondstoffen. Door de vermindering van het energieverbruik is ook de terugverdientijd van de geïnstalleerde thermische isolatie aanzienlijk verminderd.

Beschikbaarheid van ruwe grondstoffen

Basisgrondstof voor de fabricage van FOAMGLAS® is tegenwoordig gerecycleerd glas (vroeger kwartszand) dat gewonnen wordt uit kapotte vensterruiten. Glasafval is in de bouwindustrie vrijwel onbegrensd beschikbaar.

Levensduur

Cellulair glas gaat dankzij zijn materiaaleigenschappen uitermate lang mee. De hoge levensduur van het materiaal heeft een positief effect op het ecologische en economische profiel hele gebouw.
Emissies tijdens verwerking en gebruik Cellulair glas bevat geen ecologisch nadelige en ook geen toxicologische bestanddelen. Dus geen middelen die het broeikaseffect bevorderen of de ozonlaag aantasten, geen brandvertragers of kankerverwekkende stoffen en geen minerale vezels. Bij de verwerking en tijdens de gebruiksduur komen er geen emissies vrij die het milieu of de gezondheid kunnen schaden.

Emissies bij ongecontroleerde verbranding

Cellulair glas is dankzij zijn onbrandbaarheid totaal ongevaarlijk. FOAMGLAS® ontwikkelt ook geen giftige rook.

Recyclage

Aangezien glas onbrandbaar is, is verbranding niet ter sprake. FOAMGLAS® kan zinvol opnieuw worden gebruikt als bijvoorbeeld gruis voor straatbeddingen of als vulmateriaal in geluidsdempende wanden. Productieafval tengevolge van het versnijden wordt opnieuw in het fabricageproces ingevoerd.
Kortom: FOAMGLAS® is een isolatiemateriaal dat volledig tegemoet komt aan de ecologische eisen van onze tijd. Het combineert doeltreffendheid met milieuvriendelijkheid en een lange levensduur. Het is daarom dat FOAMGLAS® door Natureplus is gecertificeerd.


Toepassing

FOAMGLAS® is een thermisch isolatiemateriaal voor:

 • Onafgewerkte daken;
 • Industriële daken in o.a. hightech sector; 
 • Gebruiksdaken zoals terras-, groen-, water- en parkeerdaken;
 • Daken met metaalbekleding;
 • Bouwdelen met eisen ten aanzien van bouwfysica, brand, milieu en/of mechanische belastingen;
 • Koudebrugonderbreking;
 • Ondergrondse vloeren en wanden;
 • Gevels;
 • Binnentoepassingen: vloeren, wanden en plafonds.

Levering en betaling

FOAMGLAS® begeleidt opdrachtgevers, architecten, adviseurs, bestekschrijvers en verwerkers bij  projecten (ook internationaal) op verschillende vlakken:

 • afschotontwerp;
 • dakinspecties;
 • bouwfysische berekeningen;
 • afschotplannen;
 • bestekomschrijvingen;
 • detailbeoordelingen;
 • ondersteuning tijdens ontwerp, voorbereiding en uitvoering.

Contactgegevens

Pittsburgh Corning Nederland BV
Postbus 72
3430 AB Nieuwegein
Nederland


Lang leve FOAMGLAS® Perinsul HL

Lang leve FOAMGLAS® Perinsul HL

Als gevolg van het internationale succes brengt FOAMGLAS vanaf 2022 enkel nog de Perinsul High Load-blokken op de markt.
Referentieproject Het Nieuw Stedelijk Museum, Amsterdam

Isolatie van platte daken met FOAMGLAS cellulair glas: duurzaam, veilig en onderhoudsvrij

Voor het creëren van een veilige, gebruikszekere isolatieschil van gebouwen is FOAMGLAS® cellulair glas isolatie een perfect isolatiemateriaal.
FOAMGLAS cellulair glas binnenisolatie, OV-terminal Breda

Binnenisolatie met FOAMGLAS cellulair glas vochtwerend en energiebesparend

Gebouwen moeten voldoende worden geïsoleerd, zowel bij nieuwbouw als bij renovatie.
FOAMGLAS READY BOARD ondergrondse wanden, JOC Rabot Gent (België)

Blijvende isolatie van ondergrondse constructies met FOAMGLAS READY BOARD

Aan wand- en vloerisolatiematerialen onder de grond worden bijzonder hoge eisen gesteld.
FOAMGLAS cellulair glas schanskorven gevel Vitens Corle

Isolatie van gevels met FOAMGLAS cellulair glas

De gevel is het 'gezicht' van een gebouw. Naast een esthetische functie moet hij een gebouw beschermen tegen koude, hitte en neerslag.
FOAMGLAS Perinsul detail

FOAMGLAS PERINSUL: dé blijvende oplossing voor koudebruggen

Bouwkundige aansluitingen die resulteren in koudebruggen worden steeds crucialer.
NBD-online | Muurdoorvoeringen

Muurdoorvoeringen

NBD-online | Isolatiematerialen (plafondafwerkingen)

Isolatiematerialen (plafondafwerkingen)

NBD-online | Sandwichpanelen

Sandwichpanelen

NBD-online | Groen dak

Groen dak

NBD-online | Geluidsisolatiematerialen en absorptiematerialen

Geluidsisolatiematerialen en absorptiematerialen

NBD-online | Isolatiematerialen (gevels)

Isolatiematerialen (gevels)FOAMGLAS® - niet geproduceerd om weg te gooien

Een groot aantal gebouwen in het land zijn verouderd en scoren slecht op het gebied van energie-efficiëntie. Met FOAMGLAS® is het mogelijk om de daken ervan te renoveren en bijkomend te isoleren zonder het aanwezige isolatiemateriaal te verwijderen of te vervangen. Op deze manier kan worden bespaard op energie en grondstoffen, verkleint de afvalberg, en draagt de bouwwereld bij aan een circulaire economie. Een mooi voorbeeld is de huidige renovatie van het dak van AZ Sint-Jan Brugge – België.


FOAMGLAS® is BIM-ready

Om de samenwerking van alle partners in het bouwproces te optimaliseren, ontwikkelde FOAMGLAS® met behulp van de technologie van de nv ThorbiQ een eigen online BIM-applicatie waarin een BIM-bibliotheek van zijn vele isolatieoplossingen beschikbaar wordt gesteld.


Geef daken een hoger doel

De wereld verandert snel, ons klimaat wordt steeds extremer. Droogte en intense hitte zijn aan de orde van de dag, onderbroken door periodes van korte, hevige regenval. Geen wonder dat veel regeringen hun steden opnieuw willen inrichten en vormgeven, en nieuwe aanbevelingen en voorschriften uitvaardigen. De wereldbevolking blijft groeien, met een nooit eerder geziene migratiestroom. Als de vraag "Hoe kan ik bijdragen aan een betere wereld?" u 's nachts wakker houdt, lees dan verder!


Het FOAMGLAS® Compactdak beperkt alle risico’s van een actief gebruikt dak

Dat dwingt ons ertoe dichter bij elkaar te gaan wonen. Tegelijk krijgen we almaar vaker te kampen met hittegolven en felle regenbuien die ons rioleringssysteem niet meer kan slikken.

Met het FOAMGLAS® Compactdaksysteem is het blauwe dak van het EMA in de zevende hemel

Extreme droogte en extreme regen: met de opwarming van de aarde zullen we er steeds vaker mee te kampen krijgen. De waterproblematiek is een thema dat heel hoog op ieders agenda staat. Met retentiedaken kunnen we het hemelwater dat op platte daken valt opslaan en tijdelijk bufferen. Maar daken waar permanent water op staat, stellen uiteraard bijzonder hoge eisen aan de constructie en de materialen. Met het FOAMGLAS® Compactdaksysteem voldoet elke dakopbouw aan de hoogste normen op het vlak van duurzaamheid en betrouwbaarheid. Dat ook het EMA in Amsterdam voor FOAMGLAS® heeft gekozen, komt dan ook niet uit de hemel vallen.


FOAMGLAS®-isolatie: warm aanbevolen. Ook bij brand

De brandveiligheid van een gebouw hangt vooral af van de gebruikte materialen.

FOAMGLAS verstevigt opnieuw zijn toppositie in platdakisolatie

In de plat dak branche geniet FOAMGLAS®-isolatie al tientallen jaren een stevige en unieke reputatie.

FOAMGLAS® maakt waterdichte binnenisolatie perfect mogelijk

Zowel dampdicht als damp-open isoleren kent voor- en tegenstanders.

FOAMGLAS® T3+ isoleert net zo goed als andere minerale isolatie

Van zijn buitengewone duurzaamheid, zijn unieke vuurweerstand en zijn uitzonderlijke drukvastheid hoeven de meesten niet meer te worden overtuigd.

10 redenen om ondergrondse constructies altijd te isoleren met FOAMGLAS®

Ruimtes die zich geheel of gedeeltelijk onder het maaiveld bevinden, worden steeds vaker benut als woon- of commerciële ruimte.

Cellenglas: de enige beproefde isolatieoplossing voor warme zinken daken

Onlangs trok het gerenommeerde Belgische onderzoeksinstituut, het WTCB, aan de alarmbel over een aanzienlijke stijging van het aantal schadegevallen aan warme zinken daken.

FOAMGLAS®, meer dan ooit uw partner voor duurzame projecten

Sustainability, schone energie, energie-efficiëntie, hernieuwbare bronnen, circulariteit, de Green Deal waarmee Europa tegen 2050 klimaatneutraal wil worden… Ook FOAMGLAS® is groener en toekomstgerichter dan ooit.

Nieuwe FOAMGLAS® binnenisolatie met keramische tegels of blauwe hardsteen

FOAMGLAS® onderscheidt zich van andere thermisch isolerende materialen door zijn totale ongevoeligheid voor zowel vocht als waterdamp.

Plat dak renoveren?

Een plat dak dat beschadigd of van mindere kwaliteit is, jaagt je energiefactuur de hoogte in.

FOAMGLAS® blijft investeren in brandveiligheid

‘Woning volledig in de as.’ ‘Fabriek uitgebrand te …’ Het zijn dikwijls kleine berichtjes in de krant, maar de gevolgen kunnen bijzonder ingrijpend zijn.

Hoe corona een groene golf in de stad veroorzaakt

Transformatie van leegstaande kantoren tot woonruimte is niet veroorzaakt door corona, maar daardoor wel relevanter geworden.

FOAMGLAS® -isolatie: warm aanbevolen!

Een brand kan desastreuze gevolgen hebben. Niet alleen sociaal, maar ook economisch en ecologisch.

Zonnepanelen plaatsen op een plat dak: bezint eer ge begint

Bedrijven en organisaties stellen ons dikwijls vragen over het plaatsen van zonnepanelen op platte daken.

FOAMGLAS® - dakisolatie voor intensief belaste daken

Platte daken hebben tegenwoordig een volwaardige plaats ingenomen in onze buitenruimte.

Na-isoleren met een nieuw buitengevelsysteem: snel, brandveilig en efficiënt geïsoleerd

Het bedrijf FOAMGLAS® lanceert een nieuw innovatief totaalsysteem waarmee snel, effectief, duurzaam en esthetisch kan worden gerenoveerd.

Europese primeur in de bouw: 25 jaar garantie op platte daken

Met PlatDak25 lanceert FOAMGLAS® isolatie een volledige dakopbouw voor platte daken, die in meer dan 1 opzicht uniek is.

Platdakisolatie van cellulair glas na bijna halve eeuw als nieuw

Tussen juni 2016 en augustus 2017 heeft het FIW München in opdracht van Pittsburgh Corning Europe testen uitgevoerd naar het langetermijngedrag van de isolatieproducten van FOAMGLAS in diverse platdaktoepassingen.

Geef brand en rook geen kans

Al tientallen jaren vervult FOAMGLAS® een voortrekkersrol op het vlak van onbrandbare isolatie binnen de bouwsector .

FOAMGLAS® FINISH: het isolatiesysteem voor een gezond binnenklimaat

De laatste jaren is bij de keuze van de bouwmaterialen, de binnenafwerking van de muren en de inrichting van een gebouw nog een criterium bij gekomen: een gezond binnenklimaat.

Happy birthday to FOAMGLAS® T3+

Reeds na één jaar bestaat maar liefst 60% van het totale FOAMGLAS®-volume uit de nieuwe isolatieplaat, met een lambdawaarde die ruim 12% beter is dan die van zijn oudere broer T4+.

FOAMGLAS® FINISH: het isolatiesysteem voor een gezond binnenklimaat

De laatste jaren is bij de keuze van de bouwmaterialen, de binnenafwerking van de muren en de inrichting van een gebouw nog een criterium bij gekomen: een gezond binnenklimaat.

'Nul op de meter eis wordt bereikt door een duurzame isolatieschil die de energievraag beperkt'

Bij een woning of bedrijfsgebouw met ‘Nul Op de Meter’ is het gebruik en de opwekking van energie zodanig in balans dat er per saldo geen energienota te betalen overblijft.

FOAMGLAS®-isolatie: warm aanbevolen! Ook bij brand

Brand veroorzaakt vrijwel altijd veel menselijk leed. Ook de economische gevolgen (gebouwontwaarding, winstderving of zelfs faillissement, verhoogde verzekeringspremies) kunnen aanzienlijk zijn.

Isolatie van gerecycled glasmateriaal van FOAMGLAS blijft leverbaar

Wellicht hét moment om van de nood een deugd te maken en een duurzame kwaliteitsslag te maken! FOAMGLAS® is en blijft vlot leverbaar.

FOAMGLAS® lanceert nieuwe generatie cellulair glas

FOAMGLAS® presenteert met FOAMGLAS® T3+ een revolutionaire doorbraak in cellulair glas.

Trends en innovaties op het gebied van isolatie volgens Pittsburgh Corning

'Mijn naam is Remko Perre en ik ben Salesmanager Nederland bij Pittsburgh Corning Nederland BV, producent van FOAMGLAS®.

Plafondisolatie met FOAMGLAS cellulair glas brandwerend en energiebesparend

Een station betekent tegenwoordig voor een stad meer dan een plek waar treinen stoppen en vertrekken en reizigers kunnen in-, uit- en overstappen.

FOAMGLAS en OVT: een prima idee!

Een station betekent voor een stad meer dan een plek waar treinen stoppen en vertrekken en reizigers kunnen in-, uit- en overstappen.

FOAMGLAS lanceert de ROOFSCAN voor bedrijven

FOAMGLAS® Building kondigt een extra service aan, de FOAMGLAS® ROOFSCAN: een vrijblijvende analyse van uw dak.

FOAMGLAS® PERINSUL is nu in meer dan 90 afmetingen leverbaar

Gebouwen worden steeds beter geïsoleerd. Bouwkundige aansluitingen die zorgen voor koudebruggen vallen daardoor steeds meer op.

FOAMGLAS® cellulair glas isolatie onderdeel Masterplan Schiphol

Naar verwachting zal in het komende decennium het aantal reizigers op Amsterdam Airport Schiphol ongeveer 65 miljoen bedragen.

FOAMGLAS binnenisolatie systemen zorgen voor gezond binnenklimaat

Nieuwbouw, renovatie- en transformatieprojecten vragen om duurzame binnenisolatie-oplossingen.

FOAMGLAS®-isolatie beschermt daken datacenters

Bij de bouw en renovatie van datacenters worden hoge eisen gesteld aan de kwaliteit van de gebouwschil.

FOAMGLAS gemist tijdens Bouwbeurs?

Maak kennis met de FOAMGLAS® hoogwaardige thermische isolatiesystemen voor de hele bouwschil.

FOAMGLAS toont noviteiten tijdens Renovatie & Transformatie

Deze beurs maakt deel uit van De Week van de Bouw. Wat kunt u van FOAMGLAS® verwachten? FoamLime gevelisolatie Het nieuwe gevelisolatiesysteem FoamLime combineert de eigenschappen van FOAMGLAS®-isolatie met die van natuurlijke hydraulische kalk.

FOAMGLAS en MISAPOR: eerste keuze voor passiefhuizen

FOAMGLAS® isolatie biedt met de MISAPOR® producten een uitgebreid aanbod aan hoogwaardige cellulair glasoplossingen.

FOAMGLAS viert 50 jaar met jubileumboek en interactieve website

FOAMGLAS® bedankt alle voorschrijvers en gebruikers van dit unieke isolatiemateriaal door middel van een 180 pagina’s tellend architectuurboek met foto’s van wereldwijd uitgevoerde projecten en getuigenissen van vooraanstaande internationale architecten.

FOAMGLAS en MISAPOR: voor ieder project een blijvend presterende oplossing

FOAMGLAS®-isolatie biedt met de exclusieve distributie in de Benelux van MISAPOR® producten nu een nóg uitgebreider aanbod van hoogwaardige cellulair glasoplossingen.

FOAMGLAS-isolatie op de Internationale BouwBeurs 2013

Op stand F059, hal 11 van de Internationale BouwBeurs legt Pittsburgh Corning, fabrikant van FOAMGLAS®-isolatie, dit jaar de focus op vier blikvangers: de nieuwe Perinsul HL-blokken, het gebruik van FOAMGLAS in het vernieuwde Stedelijk Museum, een nieuwe bestekservice en een nieuwe brochure met 3D-tekeningen over de vele toepassingsmogelijkheden van FOAMGLAS.

FOAMGLAS isoleert kelderdak Nieuw Stedelijk Museum

Het Stedelijk Museum in Amsterdam is gerenoveerd en vergroot.

Verticaal groen zónder luchtspouw en buitenblad

Begroende gevels worden de laatste jaren steeds vaker met succes toegepast.

NBD-Online gebruikt cookies om bepaalde voorkeuren te onthouden en af te stemmen op uw vakmatige interesse. Meer informatie