Meer weten over deze leverancier?

Stel een vraag of vraag documentatie aan:
 • CAD-bestanden, BIM-objecten en bestekteksten
 • Brochures en uitvoeringsvoorschriften
 • Projectondersteuning waar nodig

Omschrijving

Reppel B.V. Bouwspecialiteiten, sinds 1930 actief in de bouwmarkt, heeft zich gespecialiseerd in de promotie en verkoop van staalplaatbetonvloeren, brandwerende, akoestische, thermisch isolerende (korrel)isolatie- en renovatiematerialen, plaatmaterialen, spuitpleisters en coatings voor de bouw en de industrie. Bouwfysisch en bouwtechnisch advies, zonodig ondersteund met tekeningen en berekeningen, praktische werkbegeleiding en controle staan bij de wijze waarop Reppel B.V. de markt benadert centraal. Reppel B.V. is actief op tal van  markten binnen en buiten Europa.

Contactgegevens

Reppel B.V.
Pieter Zeemanweg 107
3316 GZ Dordrecht
Nederland

Bedrijf

REPPEL b.v.  Bouwpecialiteiten is naast producent van de HODY® Trapeziumplaten en LACOMET® Aluminium Bladlood het verkoopkantoor voor de producten van diverse producenten:

 • Laminex bv, producent van LEWIS®-Zwaluwstaartplaten®,
 • Lindner Armaturen GMBH, producent van MAX 4® Wapeningsplaten,
 • Pull Rhenen B.V. producent van Perlite en Vermiculite producten,
 • Promat spray division (voorheen Cafo International), producent van op Vermiculite of minerale vezels gebaseerde brandwerende (spuit)pleisters,
 • Firespray International Ltd., producent/leverancier van op Vermiculite gebaseerde akoestische spuitpleisters en 3M (v.h. E. Wood Ltd), producent van technische coatings, zoals PyroTech® SPX / SPX90 , Thortex®- en Copon®-coatingproducten.
 • Ook voor de Unitherm® en Interchar® en Hensotherm brandwerende coatings is er sprake van een samenwerkingsverband.

Tevens is REPPEL leverancier en eigenaar van het Nederlandse patent van het OP-DECK® geïsoleerd betonvloersysteem.

 
Er worden eigen, interne kwaliteitscontrole en bewakingssystemen gehanteerd. De producenten, dan wel gespecialiseerde applicatiebedrijven beschikken veelal over VCA en/of ISO-certificaten. Zowel een interne als een externe opleiding en (bij)-scholing behoren tot het personeelsplan. De binnen- en buitendienstmedewerkers van Reppel B.V. Bouwspecialiteiten zijn over 3 productgroepen verdeeld: Staalplaatbeton vloersystemen, Brandwerende bekleding (Fireproofing) en Distributie producten.

Leveringsprogramma

 • Max4® wapeningsplaten: in een speciaal profiel gezette en gestanste stalen wapeningsplaten, die worden gebruikt voor de wapening van ultra dunne lichtgewicht gietvloeren op (bestaande) houten of andersoortige ondergronden. De totale dikte van de zelfdragende dekvloer kan tot 10 à 15 mm beperkt blijven. Volgende uitvoeringen zijn mogelijk:
  • tegels en natuursteen op hout;
  • vloerverwarming op hout;
  • watervaste vloeren;
  • upgrading van houten vloeren;
  • upgrading van betonvloeren.
 • Lewis®Zwaluwstaartplaten®: zelfdragende wapeningsplaten voor het samenstellen van ultra lage staalplaat-betonvloeren tot een vrije overspanning van 1,5 tot max. 2,5 m. Voor toepassing op houten vloerdelen of rechtstreeks op de houten, stalen of betonnen draagconstructie. De volgende uitvoeringen zijn mogelijk:
  • lichtgewicht betonvloeren (standaardopbouw);
  • geluidsisolerende en brandveilige (woningscheidende) vloeren;
  • vloeren in natte cellen;
  • vloerverwarming (tegels/natuursteen op hout);
  • samenwerkende (hout-beton) vloeren.
 • HODY® trapeziumvormig geprofileerde staalplaten voor het samenstellen van lage staalplaatbetonvloeren. De platen worden toegepast als verloren bekisting en onderwapening met aanvullende onder- en/of bovenwapening voor vrijdragende betonvloeren met een geringe constructiehoogte en een overspanning van 2-9 m.
  HODY® vloeren zijn toepasbaar in woning- en utiliteitsbouw, als afgewerkt plafond met RAL-kleur naar keuze of voor monteren van verlaagd plafond.
 • Perlite-producten:
  • Perlite-korrel in diverse gradaties en kwaliteiten voor onder ander vloerisolatie, isolatie van leidingkokers, schoorstenen, open haarden, losgestorte isolatie, thermisch- en akoestisch isolerend pleisterwerk en vulstof in sierpleisters.
  • Thermoperlite®, een gemodificeerde, cementgebonden isolatiemortel op Perlitebasis voor vloeren, afschotlagen en opplussystemen.
  • Cement-Perlite-mortels, traditionele cementgebonden Perlite-mortels voor isolatievloeren, afschotlagen, schoorsteenisolatie en isolatie achter open haarden.
  • Siliperl®, gesiliconiseerd Perlite voor spouwisolatie, kruipruimte-isolatie en diverse vormen van losgestorte isolatie.
  • Pullmix® GPM, gemodificeerd cementgebonden gesiliconiseerd Perlite-isolatiemortel voor afschotisolatie en egalisatie van bestaande en nieuwe platte daken.
 • LACOMET® FL loodvrij bladlood: bladlood op basis van aluminium, dat bestaat uit twee lagen op kleur gelakt, corrosiebestendig, ongelegeerd aluminium met een inlage van glasvezel versterkt composiet. Kenmerkende eigenschappen zijn: loodvrij, zeer licht van gewicht, dun, goed vervormbaar, vormvast en corrosiebestendig. LACOMET® FL kan worden toegepast voor welhaast elke denkbare vorm van waterkerende loodbekleding in de nieuwbouw, renovatie en verbouw. Volgende uitvoeringen zijn mogelijk:
  • Loodslabben, spouwlood en voetlood;
  • Getrapte lokketen, hoek- en nokloketten;
  • Raam- en deurkozijnaansluitingen;
  • Latei aansluitingen;
  • Platdak-/gevelaansluitingen;
  • Schoorsteenaansluitdetails.
 • Vermiculite-producten/brandwerende pleisters:
  • Vermiculite losse korrel in diverse gradaties en kwaliteiten voor losgestorte isolatie, isolatie van schoorstenen, leidingkokers, open haarden en vliering- en zolderisolatie.
  • Gebitumineerd Vermiculite voor de egalisatie van daken en voor vulvloeren.
  • Cement-Vermiculite-mortels, traditionele portlandcement of aluminium cementgebonden Vermiculite-mortels voor diverse toepassingen.
  • Mandolite® CP2, een cementgebonden brandwerende Vermiculite spuitpleister voor staal- en betonconstructies in gebouwen.
  • Fendolite® MII en TG, gemodificeerde cementgebonden, brandwerende Vermiculite spuitpleisters voor beton- en staalbekleding en de bekleding van ton- en bolvormige buitenconstructies.
  • Audex®, geluidsabsorberende akoestische gips- of cementgebonden Vermiculite spuitpleisters, zowel voor binnen als voor buiten.
 • PyroTech® SPX, Hensotherm en Unitherm® schuimvormende, brandwerende coatings In watergedragen, oplosmiddelvrije en oplosmiddelhoudende varianten voor zowel voor binnen als voor buiten toepassing op staal - en houtconstructies.
 • Unitherm® brandwerende, schuimvormende coatingsystemen op oplosmiddel­basis voor staal- en houtconstructies, zowel voor binnen als voor buiten.
 • Brandwerende afdichtingssystemen:
  Ook op dit specialistische gebied beschikt Reppel B.V. over een zeer compleet pakket materialen. Dit bestaat uit o.a. schuimvormende coatings en afdichtingspasta's in combinatie met steenwol, wurgmanchetten, kussens, dilatatievoegvullingen en mortels. Aan vrijwel elke brandwerende eis kan worden voldaan.
 • Promastop® E, brandwerend afdichtingssysteem voor het brand-, rookgas- en hittewerend afdichten van horizontale en verticale kabeldoorvoeringen in de bouw. Laat maximale, probleemloos uitbreidbare hoeveelheden kabels en leidingen toe. Is in openingen van zeer variabele grootte verwerkbaar.
 • Promastop® A, brandwerend wurgmanchet voor het brandwerend afdichten van kunststof buizen in variabele diameters.
 • Thortex- en Copon-producten:
  Reppel bv Bouwspecialiteiten heeft sedert 1 maart 2006 de Thortex- en Copon producten in het leveringsprogramma opgenomen. Voor promotie en advies van deze specialistische producten is binnen de Reppel organisatie een aparte business unit opgericht.
  Thortex (en Copon) zijn productgroepen van 3M E Wood Northallerton (G.B.), een productiebedrijf van specialistische z.g. natte coatings, o.a. reparatieproducten gebaseerd op de polymeren technologie.
  3M E Wood is sedert 1 mei 2007 een 100% dochteronderneming van 3M.
  • Hygiënische binnenmuurcoatings;
  • Buitenmuur coatings;
  • Vloerreparatie en afwerkingscoatings;:
  • Dakreparatie coatings;
  • Anti-graffiti coatings;
  • Carrosiewerende coatings;
  • Chemische resistente coatings;
  • Houtreparatiesystemen;
  • Betonreparatiesystemen;
  • Metaalreparatiesystemen;
  • Keramische reparatiesystemen;
  • Rubberreparatiesystemen.

Milieu en gezondheid

Milieu

Reppel B.V. adviseert zoveel mogelijk op hergebruik van bestaande materialen en op een spaarzaam verbruik van nieuwe materialen. Materialen en constructies hebben een lange levensduur. Een deel van de producten is geschikt voor recycling.

 
Van de Lewis® vloerconstructies zijn een LCA-rapport van Intron en een MRPI datablad beschikbaar. Perlite en Vermiculite zijn anorganische, onvergankelijke, onbrandbare, vezelvrije korrelisolatiematerialen.

Gezondheid

Kantoor- en opslagfaciliteiten voldoen aan de ARBO-voorschriften.

Toepassing

Toepassingsgebied

De logistieke afdeling van Reppel B.V. bouwspecialiteiten organiseert het transport van de producten naar het magazijn van de klant of rechtstreeks naar de bouwplaats. De Lewis®platen zijn verpakt in bundels met hoekbeschermers van kringloopmateriaal. Ook de Hody® platen worden in bundels aangeleverd. De Max4® platen zijn per 10 stuks in dozen verpakt. De Perlite en Vermiculite producten zijn verpakt in polyethyleen (LDPE) zakken van 50 of 100 liter. Aanlevering op pallets. De materialen worden grotendeels rechtstreeks vanaf de fabriek geleverd. Een levertijd van enkele dagen staat er voor voorraadmaterialen en één à twee weken voor materialen die op bestelling worden geproduceerd.

Levering en betaling

Voorwaarden

Op alle transacties zijn de algemene inkoop– en verkoopvoorwaarden van toepassing gedeponeerd ter griffie van de rechtbank Rotterdam op 26 juni 2013.

Levering

De Lewis®-Zwaluwstaartplaten® MAX 4® Wapeningsplaten, de Perlite en Vermiculite losse korrelproducten en het LACOMET® FL aluminium bladlood worden via de bouwmaterialenhandel, de bouwmarkten en de gespecialiseerde groothandel geleverd. De Perlite-producten voor vloerisolatie, afschotisolatie en opplussystemen, alsmede de brandwerende bekledings- en afdichtingsmaterialen en de Thortex®/Copon® coatings worden veelal door gespecialiseerde applicatiebedrijven geleverd en aangebracht.

Leveringsgebied

Er wordt rechtstreeks geleverd in de Benelux en (deels) via agenten naar andere exportlanden binnen en buiten Europa.

Service

Reppel B.V. Bouwspecialiteiten zorgt voor projectgerichte technisch/commerciële adviezen, eventueel aan de hand van een werkbezoek. Het advies bevat alle relevante bouwtechnische en voor zover van toepassing bouwfysische aspecten. Ook kan praktische werkbegeleiding en werkcontrole tijdens de uitvoering worden verzorgd. Producten die een specialistische uitvoering behoeven, worden op basis van uitvoering door een gespecialiseerd applicatiebedrijf doorgesproken. Tevens is er STABU besteksservice voor Nederland en in Cobo Systems opgenomen besteksystematiek voor België.

Garantie

Voor alle producten zijn, al dan niet in samenwerking met de producent of het gespecialiseerde applicatiebedrijf, standaard garanties beschikbaar.

Referenties

Referentielijsten zijn op aanvraag verkrijgbaar van welhaast alle producten en hun toepassingen.

Contactgegevens

REPPEL b.v. Bouwspecialiteiten
Industrie-terrein Dordrecht
West Pieter Zeemanweg 107
3316 GZ Dordrecht

 
Postadres: Postbus 102
3300 AC Dordrecht

 
Tel.: (078) 617 44 00
Fax: (078) 617 10 06

 
E-mail: reppel@reppel.nl
Internet: www.reppel.nl