Meer weten over deze leverancier?

Stel een vraag of vraag documentatie aan:
 • CAD-bestanden, BIM-objecten en bestekteksten
 • Brochures en uitvoeringsvoorschriften
 • Projectondersteuning waar nodig

Omschrijving

Steenhuis Beton bv is producent van prefab-betonelementen en heeft zich gespecialiseerd in de productie van diverse typen trappen. Deze kunnen geleverd worden volgens standaardprofilering of volgens maatvoering van de opdrachtgever.

 
Het leveringsprogramma bestaat o.a. uit: steektrappen, hellingbaantrappen, kwartslagtrappen, wenteltrappen, spiltrappen, stapelbare treden en natuurlijk de bij deze trappen behorende bordessen.

 
De technische uitwerking, de beschikbare standaardmallen en de mogelijke uitvoering van de elementen wordt uitvoerig beschreven op www.steenhuisbeton.nl

Contactgegevens

Steenhuis Beton bv
Kaapweg 12
9982 EG Uithuizermeeden
Nederland

Bedrijf

Steenhuis Beton bv is een in 1913 opgericht familiebedrijf. Vanaf het begin voert het bedrijf alles in eigen beheer uit. Dit betekent dat er een eigen storterij, vlechterij en modelmakerij is, maar ook dat het tekenen en berekenen van de elementen in eigen beheer wordt uitgevoerd.

 
In de lange geschiedenis van het bedrijf heeft het zich gaandeweg steeds meer toegelegd op het produceren van trappen en bordessen in allerlei vormen en maten.Uiteindelijk is hieruit het huidige specialisme in het produceren van betonnen trappen gegroeid.

 
Dit specialisme wil Steenhuis Beton bv onder andere tot uitdrukking brengen door het leveren van kwalitatief goede producten en in het geven van goede voorlichting en adviezen. Een belangrijk hulpmiddel in de voorlichting is de website www.steenhuisbeton.nl waarop veel technische informatie is te vinden.

Leveringsprogramma

Het leveringsprogramma bestaat hoofdzakelijk uit trappen en bordessen.

Er zijn twee categorieën trappen te onderscheiden:

 • Standaard trappen, waarvan de maatvoering in beperkte mate gewijzigd kan worden. Deze trappen kunnen relatief snel en goedkoop geproduceerd worden.

 • Trappen die qua vormgeving helemaal vrij zijn en waarvan de maatvoering alleen beperkt wordt door de technische mogelijkheden.

De standaard trappen worden geproduceerd in één van de ongeveer 300 standaard mallen van Steenhuis Beton bv. Standaard betekent hier dat de profilering van de tree en de op- en aantrede vast liggen. Bij trappen met bomen is ook de breedte een vast gegeven.

Het trappenprogramma bestaat uit de volgende modellen:

 • rechte steektrappen;

 • kwarttrappen;

 • hellingbaantrappen;

 • wenteltrappen.

Naast bovengenoemde trappen zijn er nog de volgende modellen opgebouwd uit losse elementen:

 • spiltrappen;

 • trappen opgebouwd uit stapelbare treden.

Milieu en gezondheid

Milieu

Steenhuis Beton bv hanteert de volgende milieudoelstellingen: Stipte naleving van overheidsregels; een zo goed mogelijke beheersing en vermindering van emissies en afvalstoffen; het rekening houden met milieuaspecten bij alle bedrijfsplannen en ?activiteiten; het bevorderen van een goede verstandhouding op milieugebied met overheidsinstanties en derden; het vastleggen van milieumaatregelen in het milieubedrijfsplan.

Gezondheid

ARBO-doelstellingen: Het creëren van een zo optimaal mogelijke situatie betreffende welzijn, gezondheid en veiligheid voor het personeel van Steenhuis Beton bv.

Toepassing

In woning- en utiliteitsbouw als functionele, representatieve of vlucht/brandtrap.

Levering en betaling

Logistiek

Levertijd: volgens opgave fabrikanten.

Voorwaarden

Volgens:

 • algemene verkoopvoorwaarden: Handelsregister Groningen nr. 40516;

 • de AVBB & BFBN: algemene voorwaarden voor de levering van betonproducten 1998.

Levering

Franco werk.

Leveringsgebied

Nederland en België.

Service

Statische berekeningen, tekeningen, adviezen inzake toepassingen en algehele begeleiding.

Garantie

Garantieverklaring op aanvraag.

Steenhuis Beton bv levert onder KOMO-attest-met-productcertificaat.

Referenties

Referentie adressen 

Steektrappen:  
Kantoor VCS BV Waalwijk
Kennemer Gasthuis Haarlem
Provinciehuis Groningen
22 woningen Leerdam
104 woningen Diemen

  

Hellingbaantrappen:  
Stationstrap Winsum
42 appartementen Rigtershof Hardenberg
Woonboerderij Aldeboarn

  

Kwarttrappen:  
20 woningen Wagenweg Haarlem
Woningen Osdorperban Amsterdam

  

Wenteltrappen  
Stadhuis Groningen Groningen 
Bavinckstaete Amstelveen
Parkeergarage Aegon Leeuwarden
Woonhuis Heesch

  

Spiltrappen:  
Kantoor Steenhuis Beton  Uithuizermeeden 
Medisch AcademischCentrum Leiden
ABC-complex Sittard

  

Stapeltreden:  
Station Overvecht Utrecht

  

Bloktreden:  
Rode Weeshuis Groningen

  

Speciale modellen:  
Stadhuis Apeldoorn
Scheepmakerstoren Rotterdam
Binnenhof 's Gravenhage
Groninger museum Groningen
Waterschapskantoor Lelystad

  

Gekleurd beton:  
OBS Dorpsschool Bathmen
Bedrijfsverzamelgebouw Hoorn
Brandweerkazerne Finsterwolde

Van bovengenoemde projecten zijn foto's beschikbaar op www.steenhuisbeton.nl.

Contactgegevens

Steenhuis Beton bv
Kaapweg 12
9982 EG Uithuizermeeden

 
Informatie- en factuuradres:
Steenhuis Beton bv
Postbus 22
9982 ZG Uithuizermeeden

 
Tel.: (0595) 45 59 66
Fax: (0595) 41 50 21

 
E-mail: info@steenhuisbeton.nl
Internet: www.steenhuisbeton.nl