Meer weten over deze leverancier?

Stel een vraag of vraag documentatie aan:
 • CAD-bestanden, BIM-objecten en bestekteksten
 • Brochures en uitvoeringsvoorschriften
 • Projectondersteuning waar nodig

Omschrijving

GND is een stichting waarbij de top van de Nederlandse binnen- en buitendeurenfabrikanten is aangesloten. GND zet al 35 jaar de norm voor houten kwaliteitsdeuren en biedt opdrachtgevers en afnemers al meer dan 35 jaar zekerheid. De bij GND aangesloten fabrikanten moeten voldoen aan de eisen zoals vermeld in de Statuten van de Stichting.

Contactgegevens

GND Garantiedeuren
Postbus 841
6800 AV Arnhem
Nederland

Bedrijf

In de overkoepelende samenwerking wordt integraal gewerkt aan het bevorderen van de kwaliteit van de deuren van bij GND aangesloten gespecialiseerde deurenfabrieken, het bevorderen van het vertrouwen tussen deze deurenfabrikanten en hun afnemers en maatschappelijke thema’s zoals veiligheid, duurzaamheid en comfort. Zo is er een speciaal GND-garantielabel ontwikkeld om de brandwerend, rook, geluid en inbraakwerende prestatie van een deur of deur- kozijncombinatie voor iedereen op eenvoudige wijze zichtbaar te maken.

Leveringsprogramma

De aangesloten fabrikanten garanderen via de GND-garantie de kwaliteit en het functioneren van houten deuren. Om te kunnen beschikken over de GND-garantie, is elke fabrikant een overeenkomst aangegaan met GND.

De bij GND aangesloten fabrikanten bieden een breed assortiment aan kwalitatief hoogwaardige buiten- en binnendeuren. Alle houten buitendeuren met GND-garantie worden geproduceerd conform de Nationale Beoordelings Richtlijn (BRL) 0803 “Houten buitendeuren” en geleverd met een KOMO attest-met-productcertificaat. Binnendeuren en binnendeurkozijnen met GND-garantie worden geproduceerd conform de Nationale Beoordelings Richtlijn (BRL) 2211 “Houten binnendeuren en/of -deurkozijnen” en geleverd met een KOMO attest-met-productcertificaat.

Milieu en gezondheid

We streven de toepassing van FSC/PEFC gecertificeerde materialen na.

Toepassing

De GND-garantie wordt afgegeven op de volgende deurtypen:

 • Brandwerende deuren, zowel binnendeuren als buitendeuren;
 • Rookwerende deuren, zowel binnendeuren als buitendeuren;
 • Geluidwerende deuren, zowel binnendeuren als buitendeuren;
 • Inbraakwerende deuren, zowel binnendeuren als buitendeuren.

Levering en betaling

Postadres

Postbus 841
6800 AV  Arnhem

T  026 - 379 02 16
info@gnd.nl
W www.gnd.nl

Garantie

De garantie wordt gegeven door de deurenfabrikant volgens uniforme garantievoorwaarden van GND, die zijn vastgelegd in een overeenkomst tussen GND en de aangesloten fabrikant.

Het GND-garantiereglement heeft betrekking op houten buiten- en binnendeuren en binnendeurkozijnen. In het GND-garantiereglement leggen we uit:

 • Aan welke kwaliteitseisen voldaan moet worden;
 • Waar de GND-zekerheidsklassen® betrekking op hebben;
 • Hoe een deur met GND-garantie te herkennen is;
 • Welke producten er onder de garantie vallen;
 • Voor welke periode ze gegarandeerd worden.

Verder licht GND toe wanneer er sprake is van schade en hoe u in geval van schade moet handelen. Een belangrijk voordeel voor u als afnemer, verwerker of gebruiker is de mogelijkheid om in geval van een geschil met een bij GND aangesloten bedrijf een onafhankelijke expertise te laten uitvoeren. Aan de hand van deze expertise kunt u een bindende uitspraak laten doen door het Bestuur van GND.

Contactgegevens

Postadres

Postbus 841
6800 AV  Arnhem

T  026 - 379 02 16
info@gnd.nl
W www.gnd.nl