Meer weten over deze leverancier?

Stel een vraag of vraag documentatie aan:
 • CAD-bestanden, BIM-objecten en bestekteksten
 • Brochures en uitvoeringsvoorschriften
 • Projectondersteuning waar nodig

Omschrijving

CemPlaat BV is een onderneming die zich al ruim 30 jaar richt op het  importeren van duurzame bouwgerelateerde producten.  Deze producten bestaan voornamelijk uit cementgebonden plaatmaterialen welke in veel verschillende bouwtoepassingen verwerkt kunnen worden.  De meeste buitenlandse bedrijven, waar CemPlaat BV een samenwerkingsverband mee heeft opgebouwd, produceren naar  ISO 9001 en ISO14001.  Het verzorgingsgebied van CemPlaat BV richt zich op de sectoren industrie en hout- en bouwmaterialenbedrijven.

Contactgegevens

CemPlaat BV
Postbus 1252
7547 AL Enschede
Nederland

Bedrijf

De kracht van CemPlaat BV ligt in de bewuste beperking van het aantal bouwproducten, dat geïmporteerd en geleverd wordt. Beter een klein aantal producten waarmee veel ervaring is opgedaan en waar levering plaats kan vinden met deskundige begeleiding en projectgericht advies dan een doorgeefluik van materialen. Voor zover de producten afgewerkt dienen te worden met verf, pleisters etc. wordt intensief samengewerkt met producenten van duurzame en milieubewuste eindproducten. Het regelmatig beproeven van nieuwe ontwikkelingen op het gebied van afwerkingen vormt een wezenlijk en structureel bestanddeel van de activiteiten van CemPlaat BV. Het is uiteraard vanzelfsprekend dat CemPlaat BV de wensen van de Nederlandse bouwwereld - met name op het gebied van (cementgebonden) plaatproducten - voortdurend probeert te vertalen in nieuwe, duurzame producten.

 
CemPlaat is aangesloten bij de VVNH, Vereniging Van Nederlandse Houtondernemingen, VOH, Vereniging van Ondernemende Houthandelaren en de VVI, Vereniging Vernieuwbare Isolatiematerialen.

 
De producerende bedrijven van de door CemPlaat BV geïmporteerde producten hebben allen het ISO 9001 certificaat. Enkele hebben bovendien het ISO 14001-certificaat (milieu). Alle verkoopmedewerkers krijgen bij aanvang van hun loopbaan bij CemPlaat BV een uitgebreide interne opleiding en continue begeleiding van de afd. Productontwikkeling en Techniek zowel op productspecifieke als bouwfysische kennis. Algemene technische informatie, alsmede prijzen en monsters worden op aanvraag verstrekt door onze Verkoop Binnen- en Buitendienst. Meer gedetailleerde en projectgerichte adviezen worden verstrekt door de afdeling Productontwikkeling en Techniek.

Leveringsprogramma

 • CEMPANEL® Basis, cementgebonden houtspaanplaat, in verschillende uitvoeringen en diktes, voor binnen- en buitentoepassing.

 • CEMPANEL® Vloerplaat, cementgebonden houtspaanplaat voor nieuwbouw en renovatie.

 • CEMPANEL® Plus, cementgebonden houtspaanplaat met 3-laagse grondverflaag op zichtzijde en transparante impregnering op de achterzijde.

 • CEMPANEL®++, beplating als drager voor steenstrips.

 • CEMPANEL® Color, cementgebonden houtspaanplaat, in kleur afgewerkt, 13 standaardkleuren.

 • CEMTILE, cementgebonden vezelplaat voor toepassing in vochtige ruimtes.

 • THERMO NATUR, isolatiemateriaal van jute en hennep.

 • SAM TRIMAX, uiterst duurzame Medite Tricoya Extreme vezelplaat.

 • PLANKETT, decoratieve houtpanelen, gemaakt van natuurlijke houtproducten en met een natuurlijke binding voor wand en plafond in binnentoepassingen.

 • LINDNER, gipsvezelplaten van gips en cellulosevezels.

 • CACHET, lijsten, plinten en architraven en lambriseringen van MDF.

Milieu en gezondheid

De toeleverende productiebedrijven hebben allen een volgens de geldende nationale eisen omschreven milieubeleidsplan. Enkele hebben ook een ISO 14001-milieucertificaat. Voor milieurelevante informatie wordt verwezen naar de verschillende KOMO-certificaten en de nog lopende en/of reeds voltooide certificeringen bij KIWA, VIBA, NIBE, IWACO, CREM en AUB. Alle producten voor zover van toepassing sluiten aan bij het Nationaal Pakket Duurzaam Bouwen DUBO. Op het gebied van retourstromen, recycling, ARBO-beleidsplan en ARBO voorzieningen ondersteunt CemPlaat BV de doelstellingen van toeleveranciers, transportbedrijven en afnemers.

Toepassing

CemPlaat BV levert cement- en gipsgebonden plaatmaterialen met brandwerende geluidsisolerende en vochtbestendige eigenschappen. Ze worden toegepast als bekledings- of dragerplaat voor verf, pleisterwerk en tegelwerk in gevels, wanden en plafonds. Zowel binnen als buiten. Voort worden decoratieve panelen en lijsten voor afwerking en bekleding van binnenwanden en -plafonds gerealiseerd. De decoratieve producten vinden hun toepassing in het interieur (niet-vochtige omgeving) terwijl de meer constructieve plaatproducten een veelheid aan binnen- en buitentoepassingen kennen.

Levering en betaling

Logistiek

Wegtransport.

Voorwaarden

Op aanvraag.

Levering

Via de erkende hout- en bouwmaterialenhandel.

Leveringsgebied

Benelux

Garantie

De CemPlaat-producten worden continu getest in eigen fabriekslaboratoria. Periodiek vinden externe testen plaats door (certificering)instituten, zodat de eigen kwaliteitscontrole met onafhankelijke testen kan worden vergeleken en dientengevolge blijvend kan worden gewaarborgd. Met name de constructieve platen zijn door beproevingsinstituten in Nederland, België en Duitsland getest volgens NEN-, NBN- en DIN-normen. Deze testen betreffen zowel materiaaleigenschappen als constructies, waarin het betreffende product is verwerkt. KOMO-certificering vindt eveneens plaats in de vorm van productcertificaten, die publiekrechtelijk worden erkend in de zin van het Bouwbesluit.

Referenties

De CemPlaat-producten worden in zeer vele, grote en kleine, minder bekende, bekende en zeer bekende projecten toegepast. De eerste grootschalige toepassing van bijvoorbeeld Cempanel behelst de buitenbekleding van de Kubuswoningen van Piet Blom op de Blaak te Rotterdam. Een meer recenter project is het Milieueducatie Centrum van 'de Kleine Aarde' te Boxtel. Tussen beide projecten liggen 15 jaar toepassingservaring in alle mogelijke constructies, binnen en buiten.

Contactgegevens

CemPlaat BV
Sesamstraat 1
7547 AL Enschede

 
Postadres:
Postbus 1252
7500 BG Enschede

 
Tel.: (053) 483 48 34
Fax: (053) 430 70 92

 
E-mail: info@cemplaat.nl
Internet: www.cemplaat.nl