Liften- en Machinefabriek Lakeman B.V.

Meer weten over deze leverancier?

Stel een vraag of vraag documentatie aan:
 • CAD-bestanden, BIM-objecten en bestekteksten
 • Brochures en uitvoeringsvoorschriften
 • Projectondersteuning waar nodig

Omschrijving

Liften- en Machinefabriek Lakeman B.V. is producent en leverancier van hydraulische personen- en goederenliften, kabeltraktie personen- en goederenliften, container- en pallet-/goederenliften en niet betreedbare kleingoederenliften.


Contactgegevens

Liften- en Machinefabriek Lakeman B.V.
  Lageweg 8
  2222 AG Katwijk
  Netherlands
(071) 402 93 28
(071) 403 27 03

http://www.lakeman.nl

Bedrijf

Lakeman Liften, innovatief in maatwerk.

De product- en bedrijfsdocumentatie van Lakeman Liften geeft u een overzicht van de innovaties, alle typen liftinstallaties en de servicemogelijkheden. Juist omdat Lakeman Liften staat voor marktonderscheidende productontwikkeling kunnen we u datgene bieden wat u  zoekt. Van personen- tot goederenlift, van 5 kg. tot 5.000 kg., van kleine cabines tot volumineuze cabines voor het verticale transport van post tot auto's en een lifetime service; van advies, installatie en onderhoud tot complete renovatie.

Iedere presentatie beantwoordt de eerste vragen die bij u zullen opkomen bij het bekijken van het betreffende product. Ieder type liftinstallatie wordt kort beschreven met zijn kenmerkende interessante voordelen, bouwkundige maatvoeringtekeningen en een portfolio van gerealiseerde projecten. Uiteraard is er over ieder product nog veel meer te vertellen en zult u nog meer vragen hebben. Graag staan wij met ons advies voor u klaar.

Wij hopen dat deze documentatie een bijdrage levert aan uw productkeuze en u  inspireert, zowel esthetisch, bouwkundig als constructief. Lakeman Liften draagt zorg voor uw nieuwe liftinstallatie.

Bedrijfshistorie

Lakeman Liften kent zijn oorsprong als smederij in Voorhout (Zuid Holland), opgericht door J. Lakeman in 1911. In de decennia daarna ontwikkelt het zich tot een kleine werkplaats voor de productie van met spierkracht aangedreven werktuigen. In de vooroorlogse jaren wordt het bedrijf voortgezet door J.P. Lakeman. In die tijd werden veel machines ontwikkeld voor de opkomende bloembollenteelt in de Bollenstreek.

In de naoorlogse jaren zette de land- en tuinbouwmechanisatie zich voort en werd door Lakeman de eerste bollenrooimachine ontwikkeld. Het bedrijf breidde zich uit en groeide uit tot een fabriek voor machines ten behoeve van de land- en tuinbouw. Bollenrooi- en sorteermachines en de verticale opslag van bollen leidde tot de ontwikkeling van de eerste mechanisch aangedreven hefinstallaties. Deze hefinstallaties werden verder ontwikkeld tot goederen- en personenliften die moesten voldoen aan de strenger wordende eisen en voorschriften van de Arbeidsinspectie. In de jaren zeventig werd het bedrijf opgevolgd door de derde generatie J.G.F. Lakeman. De activiteiten van het bedrijf werden toegespitst op de productie van goederen- en personenliften. De aanscherping van normen en voorschriften voor liftinstallaties en de verplichte keuring resulteerde in een verdere technische ontwikkeling van veiligere liftinstallaties.

In 1978 is het bedrijf van Voorhout naar Katwijk verhuisd en doorgegroeid tot producent en leverancier van personen-, goederen-, container-, pallet- en kleingoederenliften. Het bedrijf kenmerkt zich voortdurend door een grote mate van flexibiliteit die mogelijk wordt gemaakt doordat veel onderdelen binnen het eigen bedrijf worden ontwikkeld en geproduceerd.

In 1994 wordt het bedrijf overgenomen door de vierde generatie J.P.F. Lakeman. De directie wordt vanaf dat moment door beide generaties gevoerd. Onder leiding van de vierde generatie is het bedrijf verder gegroeid. In 1996 verhuist Lakeman Liften naar een modern en groter bedrijfspand waar meer ruimte is voor verdere ontwikkeling en groei. Het beleid van Lakeman Liften is nog sterker gericht op marktonderscheidende productontwikkeling.

Met de Europese éénwording en de sterkere invloeden vanuit Brussel is de laatste 10 jaar veel veranderd ten aanzien van de wet- en regelgeving voor goederen- en personenliften. Door eigen innovatieve productontwikkeling is Lakeman Liften in staat voorop te lopen. De producten voldoen aan de meest recente eisen uit de Richtlijn Machines en de Richtlijn Liften. Om een veilige productie en installatie te waarborgen is Lakeman Liften VCA* gecertificeerd.

In 2004 is de directie uitgebreid met de toetreding van H.P. van Gerven. Dit om de continuïteit en de groei van de onderneming in de toekomst te waarborgen.

Door op verantwoordelijke wijze nazorg aan geïnstalleerde liftinstallaties te besteden en door aanscherping van ARBO wetgeving zijn de activiteiten in het onderhoudspakket de laatste jaren sterk toegenomen. Om klanten te kunnen blijven voorzien van producten en diensten die voldoen aan hun eisen, wensen en verwachtingen, heeft Lakeman Liften het service- en onderhoudssysteem voor liften als eerste binnen de branche ISO laten certificeren conform de NEN-EN 13015.

Na ontwikkeling en een uitgebreide testfase heeft Lakeman Liften in 2007 een nieuw type liftinstallatie gecertificeerd: de HYD-USD/STD serie. Met deze innovatie heeft Lakeman Liften de primeur van een nieuw type liftinstallatie. Het nieuwe type betreft een machinekamerloze personenlift, nagenoeg zonder liftput- en dakopbouw.

De innovaties en veranderingen van Lakeman Liften sinds 1911 zijn mede tot stand gekomen door de loyale en gemotiveerde inzet van al haar medewerkers. Zij vormen op weg naar de toekomst de belangrijkste schakel voor een kwalitatief onderscheidend product en een tevreden klant.
In 2009 heeft Lakeman Liften als eerst ook de machinekamerloze elektrische personenelift gecertificeerd met nagenoeg geen liftpunt en tevens mogelijk zonder dakopbouw: de LML-TRAC-USD/STD-serie.

De huidige ontwikkelingen zijn gericht op groen en milieubewust denken. De liftinstallaties van Lakeman Liften zijn duurzaam en energiezuinig. Standaard zijn de liftcabine's uitgevoerd met energiezuinige LED-verlichting en zijn de besturingen uitgevoerd met een energiebesparende - Blue Motion - module.

Op 19 november 2011 vierde Lakeman Liften haar jubileum in het Louwman Museum in Den Haag. Zo’n vijfhonderd genodigden waren hierbij aanwezig. Hoogtepunt tijdens deze bijeenkomst was de aankondiging door burgemeester drs. J. Wienen van Katwijk dat Hare Majesteit de Koningin heeft besloten Lakeman Liften het predicaat ‘bij Koninklijke Beschikking Hofleverancier’ te verlenen. De event film en de foto’s van de receptie geven u een indruk van deze feestelijke dag.

Op 18 januari 2012 vond op het bedrijf de feestelijke uitreiking van de bij dit predicaat behorende oorkonde plaats en de onthulling van het Koninklijk Wapenschild. De film en het fotoboek geven u een impressie van deze bijzondere dag


Leveringsprogramma

Hydraulische liften
 • De LML-HYD-XXS-serie, hefvermogens van 180 t/m 400 kg.
  Speciaal voor bouwkundige situaties met geringe schachtafmetingen.
 • De LML-HYD-USD/STD-serie, hefvermogens van 300 t/m 1.800 kg. Speciaal voor bouwkundige situaties met geringe of geen liftput en beperkte schachtkophoogte.
 • De LML-HYD-GO-VRACHT-serie, hefvermogens van 750 t/m 1.800 kg. Speciaal voor vervoer van goederen en personen uitgevoerd met vergroot vloeroppervlak van de cabine.
 • De LML-HYD-HEAVY-VRACHT-serie, hefvermogens van 2.000 t/m 5.000 kg. Speciaal voor vervoer van grote en zware goederen en personen.
Tractie liften
 • De LML-TRAC-XXS-serie, hefvermogens van 180 t/m 400kg.
  Speciaal voor bouwkundige situaties met geringe schachtafmetingen
 • De LML-TRAC-USD/STD-serie, de machinekamerloze kabeltractie rugzakliften, zijn leverbaar met  hefvermogens van 450 tot 1.750 kg
Goederenliften
 • De LML-GO-CON-serie, elektrische container/goederenliften met plaatstalen schacht, enkelvleugelige draaideuren en hefvermogens van 250 tot 1.000 kg. Voor vervoer en opslag van rolkarren, rolcontainers, europallets, etc.
 • De LML-GO-PAL-S-serie, elektrische pallet/goederenliften met stalen schacht, met dubbelvleugelige draaideuren en hefvermogens van 500 tot 2.000 kg. Voor vervoer en opslag van rolkarren, rolcontainers, europallets, blokpallets, meubels, etc.
 • De LML-GO-PAL-B-serie, elektrische pallet/goederenliften in bouwkundige schacht, met dubbelvleugelige draaideuren en hefvermogens van 500 tot 2.000 kg. Voor vervoer en opslag van rolkarren, rolcontainers, europallets, blokpallets, meubels, etc.
Klein goederenliften
 • De LML-KGS-serie, elektrische klein goederenliften met 2-delige schuifluiken en hefvermogens van 5 tot 300 kg. Ergonomisch voor die situaties waarbij kleine goederen op heuphoogte worden geladen en gelost.
 • De LML-KGD-serie, elektrische klein goederenliften met enkel vleugelige draaideuren en hefvermogens van 100 tot 300 kg. Ergonomisch voor die situaties waarbij kleine goederen met een rolkar of trolley worden geladen en gelost.

Milieu en gezondheid

Het beleid van Lakeman Liften is erop gericht om haar klanten van producten en diensten te voorzien die voldoen aan gestelde eisen, wensen en verwachtingen. Alléén met gemotiveerde inzet van haar medewerkers is dat realiseerbaar. Lakeman Liften is zich er dan ook terdege van bewust dat haar medewerkers een belangrijke schakel vormen op weg naar een tevreden klant. Zorg voor deze belangrijke schakel in de vorm van veiligheid, gezondheid en welzijn is dan ook een kernelement in het beleid van Lakeman Liften. Door middel van voorlichting, opleiding, instructie en het voorzien in goede (hulp-) middelen wordt een veilig, gezond en milieuvriendelijk werkklimaat geschapen.
 

Certificeringen
Alle liften van Lakeman Liften worden afgeleverd met een model type goedkeuring, een CE-verklaring en een Certificaat van eindcontrole en goedkeuring, afgegeven door het Liftinstituut o.g. Lakeman Liften besteed veel aandacht aan opleiding van haar werknemers en is een erkend leerbedrijf en aangesloten bij Kenteq. Lakeman Liften is VCA* (Veiligheids Checklist voor Aannemers) gecertificeerd. De service afdeling is daarbij voor het onderhoudsysteem ook nog volgens ISO NEN-EN 13015 gecertificeerd. Lakeman Liften is Metaalunie lid en
aangesloten bij de branche vereniging van Nederlandse Lifttechnische Bedrijven, het NLB.

Milieu

Lakeman Liften heeft een geldige milieuvergunning. Daarmee heeft het bedrijf de plicht om een jaarlijkse milieurapportage op te stellen. Behalve dat heeft het bedrijf voor alle stoffen die worden benut in de dagelijkse bedrijfsvoering, de Milieu Relevante Product Informatie (MRPI). Lakeman Liften heeft vaste contracten bij gecertificeerde retourstroom bedrijven voor het afvoeren van bedrijfsafval, hout, papier, batterijen, staal, olie, etc.
 

Gezondheid
Lakeman Liften opereert volgens de Arbo-wet verplichtingen. Er wordt gebruik gemaakt van alle benodigde veiligheidsmiddelen die elk jaar worden gecertificeerd. Het bedrijf is aangesloten bij een ARBO-dienst en laat met regelmaat de Risico Inventarisatie (RIE) voor de binnen- en buitendienst updaten. Alle werknemers zijn in het bezit van een VCA certificaat (basis of voor operationeel leidinggevende). Verder zijn meer werknemers dan wettelijk nodig in het bezit van een geldig EHBO-diploma en/of opgeleid tot bedrijfshulpverlener en beoefenen 2x per jaar hartreanimatie. Lakeman Liften is daarom ook in het bezit van een Automatic Electronic Defibrillator (AED).

De veiligheid en gezondheid van de medewerkers en overige betrokkenen acht de directie van groot belang. Belasting van het milieu bij de uitoefening van de activiteiten op het eigen bedrijfsterrein, maar ook op de locatie van onze opdrachtgevers, is tevens van groot belang. Door middel van toetsing en bewaking wordt ernaar gestreefd dit continu te verbeteren.


Levering en betaling

Engineering

Lakeman Liften heeft een eigen engineeringafdeling. De tekeningen met bouwkundige
voorzieningen, maatvoeringen, belastingen en aansluitdetails worden tijdig door Lakeman Liften verstrekt. Afwijkende hefvermogens en cabine- en schachtafmetingen zijn zonder meer mogelijk door eigen fabricage. Voor ontwerpen zijn standaard DWG tekeningen en STABU bestekteksten te downloaden via www.lakeman.nl .
 

Fabricage
Lakeman Liften beschikt over een eigen fabricage. Flexibiliteit wordt mogelijk gemaakt doordat nagenoeg alle onderdelen binnen het eigen bedrijf worden geproduceerd. Hierdoor is inbreng van wensen in de maatuitvoering en esthetische afwerking van de liftinstallatie / cabine mogelijk

Montage

Lakeman Liften heeft een eigen montageafdeling. Montage wordt verzorgd door eigen personeel. Montage wordt niet uitbesteed aan montagebedrijven.
 

Transport
Levering van goederen is franco op het werk. Het transport wordt verzorgd met eigen transportmiddelen. Voor grote constructies wordt gebruik gemaakt van een vaste beroepsvervoerder.
 
Opslag
Tijdens montage is in principe geen speciale opslag vereist.

Bouwkundige werkzaamheden

De bouwkundige werkzaamheden door derden zijn het maken en aanleveren van o.a.: put, vloersparingen, deursparingen, bouwkundige schacht, voedingsleiding, aanbrengen hijsbinten en ankerrails, schilderwerk, etc. De te monteren hijsbinten e.d. worden door Lakeman Liften na afroep op het werk afgeleverd.
 
Keuring / oplevering 
Alle liften voldoen aan de eisen van de Richtlijn Liften en/of de Richtlijn Machines en worden afgeleverd met een CE-type Certificaat. Personenliften worden afgeleverd met een Certificaat van Goedkeuring afgegeven door het Nederlands Instituut voor Lifttechniek. Goederenliften hebben geen keuringsverplichting behalve in enkele grote gemeentes. Indien gewenst kan een goederenlift worden gekeurd door het Nederlands Instituut voor Lifttechniek.
 

Documentatie / instructie
Iedere liftinstallatie wordt voorzien van een liftinstructieboek met schema's en tekeningen. Op verzoek kan instructie worden gegeven aan de eigenaar / gebruiker.
 
Service
Lakeman Liften beschikt over een eigen servicedienst voor onderhoud, keuringen, reparaties en renovaties. Er is keuze uit 3 typen onderhoudsovereenkomsten: basis, uitgebreid of een garantiecontract. Onderhoudscontracten zijn jaarlijks opzegbaar.

Garantie

2 jaar indien een basis onderhoudsovereenkomst wordt afgesloten bij Lakeman Liften.
5 jaar indien een uitgebreide onderhoudsovereenkomst wordt afgesloten bij Lakeman Liften.
10 jaar indien een garantie onderhoudsovereenkomst wordt afgsloten bij Lakeman Liften.

Prijzen          

Afgegeven prijzen zijn netto.
 

Leveringsvoorwaarden
Leverings- en betalingsvoorwaarden NLB.


Garantie

De servicedienst van Lakeman Liften is VCA* en ISO NEN-EN 13015 gecertificeerd. Lakeman Liften beschikt over een eigen helpdesk en servicedienst die 24 uur per dag en 7 dagen per week bereikbaar en beschikbaar is. De servicedienst bestaat uit eigen deskundige servicemonteurs die allen voorzien zijn van een compleet ingerichte serviceauto. Bij Lakeman Liften bent u niet alleen verzekerd van vakkundig en gericht onderhoud en keuring van uw liftinstallatie, maar ook van een snelle en doeltreffende service in geval van storing, reparatie, ombouw, aanpassingen of andere werkzaamheden. Onderhoud aan liftinstallaties, uitgevoerd door deskundig opgeleide monteurs, is niet alleen wettelijk verplicht maar ook van groot belang voor een veilige en storingvrije werking.

Omdat Lakeman Liften de liftinstallaties in eigen fabriek fabriceert en de toegepaste onderdelen van hoogwaardige kwaliteit en vrij in de handel verkrijgbaar zijn, kan Lakeman Liften verschillende garantieregelingen bieden. Lakeman Liften geeft op zijn geleverde liftinstallaties 10 jaar garantie in combinatie met een garantieserviceovereenkomst zonder langlopende contractuele verplichtingen. Natuurlijk zijn ook andere serviceovereenkomsten mogelijk.
 
Lakeman Liften biedt u op nieuw geleverde liftinstallaties de keuze uit de volgende 3 typen:

 • De basis plus serviceovereenkomst met 2 jaar garantie.
 • De uitgebreide serviceovereenkomst met 5 jaar garantie.
 • De garantie serviceovereenkomst met 10 jaar garantie.

Ook klantspecifieke wensen kunnen in een serviceovereenkomst worden opgenomen.
 
Een serviceovereenkomst bij Lakeman Liften biedt u de volgende voordelen:

 • Ondersteuning van de helpdesk door eigen vakkundig opgeleide mensen.
 • Periodiek overleg over de staat van de liftinstallatie, keuringspunten en advies.
 • Landelijk dekkend netwerk van eigen gespecialiseerde servicemonteurs.
 • Snelle respons.
 • Rapportage na ieder bezoek van een monteur.
 • Facturering na prestatie.
 • Technische ondersteuning.
 • Risico inventarisatie.
 • Historisch overzicht en meerjaren overzicht over te verwachten kosten voor reparaties en vervangingen.
 • Vaste kosten per jaar, geen verrassingen.
Garantie
 • 2 jaar indien een basis onderhoudsovereenkomst wordt afgesloten bij Lakeman Liften.
 • 5 jaar indien een uitgebreide onderhoudsovereenkomst wordt afgesloten bij Lakeman Liften.
 • 10 jaar indien een garantie onderhoudsovereenkomst wordt afgesloten bij Lakeman Liften.

Referenties

Hydraulische personenliften
 • Amersfoort, Moskee Majid El Fath
 • Amsterdam, Oude Zeevaartschool
 • Amsterdam, Hotel Savoy
 • Arnhem, Hogeschool IPABO
 • Barendrecht, Straluma
 • Beverwijk, Beterbed en Prental, 2 liften
 • Breda, BCC
 • Delft, Delft Instruments
 • Delft, Museum Hotel, 2 liften
 • Den Haag, Hogeschool INHOLLAND
 • Ede, Brezan Automaterialen
 • Enschede, Universiteit Twente, 2 liften
 • 't Horntje (Texel), Nederlands Instituut voor Onderzoek der Zee, 5 liften
 • IJmuiden, Rabobank, glazen schacht
 • Katwijk, Zeehospitium, 8 liften
 • Leiderdorp, Hulshoff Wonen, glazen schacht
 • Maasdam, Campina
 • Nieuwveen, Rabobank
 • Rotterdam, Afval verwerking Rijnmond
 • Son, Leolux
 • Waardenburg, BMW-garage Bert Story, 2 liften, glazen schacht
 • Zutphen, Hanzehof Theater
Elektrische personenliften
 • Amsterdam, Dubbele School
 • Amsterdam, VvE Luycksterrein, 2 liften
 • Amstelveen, St. Ons Tweede Huis, 3 liften
 • Beverwijk, Kennemer Woonfederatie
 • De Lier, Red Star Trading, 2 liften
 • Dordrecht, Villa Augustus, glazen schacht
 • Dordrecht Park Zuidhof, 5 liften
 • Gemert, VVE Mariënburg
 • Haarlem, Hotel Klokhuisplein
 • Heemskerk, Zorgcentrum Waterrijck, 2 liften
 • Heinenoord, Rabobank Hoeksche Waard, glazen schacht, 2 liften
 • Hengelo, Akzo Nobel Salt
 • Katwijk, Prince Haven
 • Noordwijk, Willem van den Bergh Stichting, 8 liften
 • Noordwijk, Witte School
 • Oud-Beijerland, Woningstichting Union, glazen schacht
 • Rotterdam, Dynamostraat Bureau Jeugdzorg, 3 liften
 • Papendrecht, Polderplaza, 3 liften
 • Utrecht, Koninklijke Nederlandse Munt, 2 liften
 • Veghel, Campina
 • Waddinxveen, Doove Care, 2 liften
 • Zoetermeer, GGZ, 3 liften
Goederenliften
 • Alkmaar, Hogeschool INHOLLAND
 • Amsterdam, BMW Wiesmeier, autolift
 • Blaricum, HAP/DAP Huisartsenpost Gooi Noord
 • De Lier, Red Star Trading, 2 liften
 • Den Dolder, Overtoom
 • Eindhoven, De Rooy Logistics
 • Gilze, Shell Station Molenheide, A58
 • Gorinchem, Purac Biochem
 • Hoofddorp, Openbare Bibliotheek Haarlemmermeer
 • Katwijk, Recreatie Centrum De Noordduinen, 3 liften
 • Leiden, Centecor
 • Lisse, Bedrijfscomplex C & A
 • Maasdam, Campina
 • Maurik, Wehkamp
 • Noordwijk, Estec-ESA
 • Ridderkerk, Hans Textiel
 • Rijnsburg, Bakkerij Van Maanen
 • Rijswijk, C.B.R.
 • Rotterdam, Dynamostraat Bureaujeugdzorg, 2 autoliften
 • Sappemeer, Kikkoman Foods Europe
 • Wassenaar, Duinrell, 3 liften
Klein goederenliften
 • Aalsmeer, Rabobank
 • Amsterdam, Best Western AMS Hotel
 • Amsterdam, Brandweer Amsterdam, 3 liften
 • Amsterdam, Kamer van Koophandel
 • Baarn, Bomencentrum Nederland
 • Bergen op Zoom, Ziekenhuis Lieversberg
 • Bloemendaal, Restaurant De Uitkijk
 • Den Haag, Filmhuis
 • Domburg, Hof Domburg
 • Eindhoven, Politie ZO Brabant
 • Enkhuizen, Zuiderzee Museum
 • Harlingen, Cadbury-Faam
 • Katwijk, Recreatie Centrum De Noordduinen, 3 liften
 • Leiden, Faculteit der Letteren
 • Prinsenbeek, Medisch Centrum
 • Rijsbergen, Rabobank
 • Rijswijk, Leica
 • Rotterdam, ECT
 • Rozenburg, Huntsman PU
 • Schiphol, Cellencomplex
 • Veghel, DHL
 • Zeist, Triodos Bank

Voor meer referenties kijk op www.lakeman.nl  

 


Contactgegevens

Algemeen directeur:                              J.P.F. Lakeman
Engineering / Projectbegeleiding:      J.G.F. Lakeman / H.P. van Gerven
Service:                                                    H. Verhoogt


Serviveauto Lakeman Liften

Lakeman Service en onderhoud van liften

Lakeman Liften beschikt over een helpdesk en servicedienst die 24 uur per dag en 7 dagen per week bereikbaar en beschikbaar is.
Tractie rugzaklift Hotel l'Europe Amsterdam

Lakeman LML-TRAC-USD/STD-serie, tractie rugzaklift voor personen

Goederen- en personenliften voor vervoer van o.a.: personen, rolstoelgebruikers, brancards, ziekenhuisbedden, goederen, rolcontainers, pallets, etc.
Hydraulische rugzaklift Grahl Nederland Amersfoort

Lakeman LML-HYD-USD/STD-serie, hydraulische rugzaklift

Hydraulische rugzakliften uit de Lakeman LML-HYD-USD/STD-serie met hefvermogens van 300 t/m 1.
Lakeman compacte personenliften fam Duivenvoorde te Noordwijk

Lakeman LML-HYD-XXS-serie, hydraulische lift

Hydraulische rugzakliften uit de Lakeman LML-HYD-XXS-serie met hefvermogens van 180 t/m 400 kg.
 hydraulische rugzaklift voor personen en goederen - Parkeergarage de Gouden Leeuw Venray

Lakeman LML-HYD-GO-VRACHT-Serie, hydraulische rugzaklift

Hydraulische rugzakliften uit de Lakeman LML-HYD-GO-VRACHT-serie met hefvermogens van 750 t/m 1.
Doove Care Waddinxveen

Lakeman LML-HYD-HEAVY-VRACHT-Serie, hydraulische lift

Hydraulische personen- en goederenliften uit de Lakeman LML-HYD-HEAVY-VRACHT-Serie met hefvermogens van 2.
Elektrische kleingoederenliften met schuifluik

Lakeman LML-KGS-serie, elektrische kleingoederenliften

LML - KGS - Serie. Elektrische klein goederenliften voor vervoer van o.
Elektrische kleingoederenlift met draaideur Nederhorst den Berg

Lakeman LML-KGD-serie, elektrische kleingoederenliften

LML - KGD - Serie. Elektrische klein goederenliften voor vervoer van o.
Winkel van Sinkel Utrecht

Lakeman LML-GO-CON-S-serie, containerliften en goederenliften

LML - GO - CON - S - Serie. De elektrische goederenliften zijn leverbaar met hefvermogens van 250 tot 2.
Pallet- en goederenlift met bouwkundige schacht Schinck piano's Sassenheim

Lakeman LML-GO-PAL-B-serie, pallet-/goederenliften

LML - GO - PAL - B - Serie. De elektrische goederenliften zijn leverbaar met hefvermogens van 250 tot 2.
Machinekamer na renovatie

Lakeman Renovatie en modernisering van liften

Renovatie en modernisering. Bij renovatie of modernisering van een liftinstallatie biedt de servicedienst van Lakeman Liften een volledige oplossing: het LML-RENOPAC-concept.
Pallet- en goederenliften met stalen schacht Bakkerij Ammerlaan Sassenheim

Lakeman LML-GO-PAL-S-serie, pallet-/goederenliften

LML - GO - PAL - S - Serie. De elektrische goederenliften zijn leverbaar met hefvermogens van 250 tot 2.


Lakeman biedt met LML-XXS-serie volwaardige personenliften voor kleine ruimtes

In het centrum van grote steden zijn veel historische, monumentale en karakteristieke panden te vinden.

100 jaar Lakeman

Op 19 november jl. vierde Lakeman Liften haar honderdjarig bestaan in het Louwman Museum in Den Haag.

NBD-Online gebruikt cookies om bepaalde voorkeuren te onthouden en af te stemmen op uw vakmatige interesse. Meer informatie