Tabel 4 Akoestische en elektrische eigenschappen van elastische vloerbedekkingen