Tabel 3 Chemische bestandheid van elastische vloerbedekkingen (bij 20°C)