Maak energie delen mogelijk in nieuwe Energiewet

De VNG vindt dat de Energiewet zoals die nu is voorgelegd, de Europese richtlijnen voor een decentraal energiesysteem met een actieve rol van consument als producent, onvoldoende heeft opgenomen. We willen dat in deze wet ruimte komt voor energie delen.

Maatschappelijke voordelen van energie delen

Het uitgangspunt van energie delen is dat bijvoorbeeld inwoners, bedrijven en/of lokale overheden zelf opgewekte energie met elkaar kunnen uitwisselen. De VNG wil dit mogelijk maken, omdat het inwoners en bedrijven een aantal grote maatschappelijke voordelen biedt:

  • Lagere kosten: De invoering van energie delen in andere Europese landen heeft ertoe geleid dat prijzen – mits goed vormgegeven – lager komen te liggen dan via de grote energiemaatschappijen. Energie delen drukt dus de energierekening door (deels) gebruik te maken van lokaal opgewekte en goedkopere hernieuwbare energie.  
  • Meer eigenaarschap voor Nederlanders: Energie delen activeert inwoners en bedrijven tot investeringen in duurzame opwek en verlegt daarmee de afhankelijkheid van grote (veelal buitenlandse) energiemaatschappijen naar lokale oplossingen. Het versterkt het draagvlak voor bijvoorbeeld zonne- en windparken. Het maakt Nederland energieonafhankelijker van het buitenland.
  • Rechtsgelijkheid: Energie delen vergroot de rechtsgelijkheid ten opzichte van bijvoorbeeld salderen (het verrekenen van aan het net teruggeleverde stroom van zonnepanelen). Als we energie delen goed regelen, kunnen meer groepen uit de samenleving meedoen, zoals huurders en bewoners van flatgebouwen.  
  • Oplossing netcongestie: Energie delen kan bijdragen aan het reduceren van netcongestie door gelijktijdig, lokaal en collectief gebruik van duurzame opwek te stimuleren.
  • Energie delen kan een alternatief zijn voor salderen.
« Overzicht

NBD-Online gebruikt cookies om bepaalde voorkeuren te onthouden en af te stemmen op uw vakmatige interesse. Meer informatie