Voortgang woningbouw

Het moet beter, sneller en goedkoper

Om jaarlijks 100.000 woningen te realiseren moet de uitvoering van de woningbouw sneller en efficiënter en is miljardensteun van het rijk nodig. VNG heeft samen met 11 andere partijen, waaronder provincies, corporaties en bouwers, de Uitvoeringsagenda Wonen ondertekend. Politieke partijen wordt gevraagd deze krachtig te ondersteunen.

Kijk wat u extra kunt doen

VNG-voorzitter Sharon Dijksma: ‘Het woningtekort is zo nijpend, dat het zo langzamerhand ook ontwrichtend gaat werken. Ik denk dat iedereen in Nederland dat nu wel zo ervaart. Woningzoekenden komen tegenover elkaar te staan. We moeten statushouders een woning bieden, maar zien tegelijkertijd dat jongeren langer thuis moeten blijven wonen. Er is niet 1 oplossing om de doorstroming op de woningmarkt weer op gang te laten komen. Daarom moeten we nu aan de slag en aan verschillende knoppen tegelijkertijd gaan draaien.’  

Maximale inzet

Gemeenten, provincies, corporaties, bouwers, ontwikkelaars, investeerders, makelaars en bij de woningbouw betrokken consumentenorganisaties willen dat plannen sneller concreet worden en concrete plannen sneller gerealiseerd worden. De partijen hebben afgesproken om op alle onderdelen in de woningmarkt maximaal in te zetten: grootschalige nieuwbouw op nieuwe locaties, straatje erbij en bouwen op eigen erf.

Ook in bestaande woningvoorraad, meest in de stad, liggen kansen: aanpak van leegstaande panden, herontwikkeling van buurten, een laag erop en woningen splitsen. De VNG ziet als belangrijke stap naar voren dat partijen het eens zijn in de verdeelsleutel bij de nieuwbouw: 1/3 sociale huur, 1/3 goedkopere koopwoningen en 1/3 vrije sector.

Voortgang woningbouw inzichtelijk maken

Om vertraging van woningbouwplannen door beroepsprocedures te voorkomen, steunt de VNG de aanbevelingen om de capaciteit van de Raad van State te versterken en het belang van woningzoekenden zwaarder te laten wegen. Ook moet er samen met het rijk een monitoringssysteem komen dat inzicht geeft over wat waar gebouwd moet worden en waarin de voortgang van elk woningbouwplan in Nederland nauwkeurig bewaakt wordt.

Wethouder Hein de Haan namens de VNG-commissie Ruimte Wonen en Mobiliteit: ‘Provincies, gemeenten, corporaties en ontwikkelaars gaan hun gegevens bundelen. Met behulp van dit systeem worden vertragingen eerder zichtbaar en kunnen belemmeringen sneller achterhaald en opgelost worden.’

Rijk moet meedoen

De aanpak van het woontekort is een regionale opgave met regionale oplossingen, maar het rijk moet wel keuzes gaan maken op hoofdlijnen en hoofdstructuren. Ook vraagt nieuwe woningbouw om structurele landelijke ondersteuning en financiering. Vrijwel altijd zijn namelijk ook investeringen nodig in bereikbaarheid, onderhoud van de openbare ruimte en aanleg van voorzieningen.

« Overzicht

NBD-Online gebruikt cookies om bepaalde voorkeuren te onthouden en af te stemmen op uw vakmatige interesse. Meer informatie