Energienet ook in 2023 99,99 procent betrouwbaar

Het Nederlandse energienet hoort tot één van de betrouwbaarste van Europa. In 2023 hadden huishoudens en zakelijke gebruikers gemiddeld 21,8 minuten geen stroom en gemiddeld 97 seconden geen gas door storingen. Hiermee komt de betrouwbaarheid van de elektriciteits- en gasnetten neer op ruim 99,99 procent.

Elektriciteitsstoringen

Het aantal onderbrekingen in de elektriciteitsnetten is met 26.763 hoger dan het gemiddelde van de jaren ervoor (22.552 onderbrekingen). Per onderbreking zijn er daarbij wel minder klantaansluitingen getroffen. De jaarlijkse uitvalduur is daardoor iets gedaald te opzichte van afgelopen jaren. Namelijk van 21,9 naar 21,8 minuten. Voornaamste reden voor deze daling is dat er afgelopen jaren minder grote onderbrekingen hebben plaatsgevonden.  

Het aantal geplande onderbrekingen was in 2023 wel opvallend hoger. In 2023 is bij 839.871 klanten tijdelijk de stroomvoorziening afgesloten geweest. Dat is bijna het dubbele van de jaren ervoor. Er zijn twee oorzaken voor deze stijging. Allereerst wordt er meer gepland werk uitgevoerd dan voorheen. Netbeheerders zijn bezig met de grootste verbouwing van onze elektriciteitsnetten ooit. Dat maakt dat het aantal geplande onderbrekingen de komende jaren waarschijnlijk verder toe zal nemen. Er moeten de komende tien jaar tussen de 37.000 (+39%) en 54.000 (+57%) elektriciteitshuisjes worden bijgebouwd. Ook moet er tussen de 80.000 en 105.000 km kabel worden gelegd.

Om veiligheidsrisico’s te verminderen wordt er daarnaast meer gekozen voor het spanningsloos uitvoeren van werkzaamheden aan elektriciteitsnetten. Dit leidt tot een toename van geplande onderbrekingen.

Gasstoringen

In 2023 hadden klanten gemiddeld 97 seconden geen gas. Per onvoorziene onderbreking is de duur dat er geen gas geleverd werd toegenomen ten opzichte van de jaren ervoor, namelijk van 150 naar 230 minuten. Deze stijging wordt veroorzaakt door een aantal zeer grote unieke onderbrekingen die samen goed zijn voor circa de helft van de totale uitvalduur.

Oorzaken van storingen

Bijna de helft van de onderbrekingen wordt veroorzaakt door graafschades en veroudering of slijtage. Graafschades worden veroorzaakt wanneer bijvoorbeeld civiele aannemers, hoveniers en particulieren zonder KLIC-melding en/of onzorgvuldig graven.

Veroudering of slijtage

Daarnaast is in het elektriciteitsnet veroudering of slijtage ook een belangrijke storingsoorzaak. Door de energietransitie worden kabels en componenten in de netten steeds zwaarder belast. Hierdoor slijten ze sneller. Door onder andere monitoring van hun componenten, storingsanalyses en materiaalonderzoeken scherpen de netbeheerders hun onderhouds- en vervangingsprogramma continu aan.

Zwaarder belast net

In de cijfers van 2023 zien we tot slot dat storingen als gevolg van het zwaarder belasten van het materiaal in aantal ook iets toenemen. Het gaat om 1438 storingen van de in totaal 26.763 storingen.

Bron en foto: Netbeheer Nederland

« Overzicht

NBD-Online gebruikt cookies om bepaalde voorkeuren te onthouden en af te stemmen op uw vakmatige interesse. Meer informatie