4 praktische tips om afval binnen het bedrijf beter te stroomlijnen

Duurzaam ondernemen is tegenwoordig erg belangrijk voor het succes van een bedrijf. In dit succes is het belangrijk dat bedrijven een goed afvalbeheer systeem hebben omdat het efficiënt omgaan met afval kan niet alleen kosten besparen is, maar ook bijdragen aan een positief imago van het bedrijf. In dit artikel delen we daarom vier praktische tips om het afval binnen jouw bedrijf beter te stroomlijnen.

Zorg voor gescheiden inzameling

De makkelijkste manier om het afval binnen het bedrijf te stroomlijnen is door afval te scheiden. Het is belangrijk om afval apart te verzamelen, zoals papier, plastic, glas en restafval. Dit maakt het recyclen makkelijker en kunnen goede materialen hergebruikt worden. Dit is niet alleen belangrijk voor een duurzamere bedrijfsvoering, maar kan ook kosten besparen doordat afval gescheiden kunnen worden afgevoerd. 

Een handige manier om afval gescheiden te houden is door een rolcontainer huren en deze op een strategische plekken binnen het bedrijf te plaatsen. Door een rolcontainer te huren voor bijvoorbeeld papierafval of plastic afval, kunnen medewerkers eenvoudig hun afval scheiden en op een centrale plek deponeren.

Maak gebruik van digitale oplossingen

Een andere manier om het afval binnen het bedrijf beter te stroomlijnen, is door gebruik te maken van digitale oplossingen.  Papier is een aparte afvalstroom waar bedrijven veel op kunnen besparen. Tegenwoordig is papier helemaal niet meer nodig en kunnen bedrijven ervoor kiezen om facturen en andere documenten digitaal te versturen. Dit vermindert niet alleen de hoeveelheid papierafval in de papier container, maar bespaart ook op kosten voor papier, inkt en printen.

Daarnaast kunnen bedrijven gebruik maken van speciale software om het afvalbeheer te monitoren en te optimaliseren. Met behulp van deze software kunnen afvalstromen in kaart worden gebracht, kunnen trends worden geanalyseerd en kan er worden gekeken naar mogelijkheden voor verbetering.

Stimuleer bewustwording bij medewerkers

Een belangrijk aspect van het stroomlijnen van afval binnen het bedrijf is om bewustwording te creëren bij medewerkers. Door medewerkers te informeren over het belang van afvalscheiding en recycling, kunnen ze meehelpen aan het doel en bewuster om te gaan met afval. Dit kan bijvoorbeeld door het organiseren van workshops of het verstrekken van informatie over afvalbeheer.

Daarnaast kunnen bedrijven ook incentives aanbieden aan medewerkers die actief bijdragen aan het verminderen van afval. Denk bijvoorbeeld aan het belonen van afdelingen die de meeste afvalreductie realiseren of het instellen van een beloningssysteem voor medewerkers die actief meewerken aan afvalscheiding.

Monitor en evalueer het afvalbeheer

Tot slot is het belangrijk om het afvalbeheer binnen het bedrijf regelmatig te monitoren en te evalueren. Houdt bij waar het meeste afval vandaan komt om te kijken of er andere mogelijkheden zijn en om het afval te besparen. 

Door regelmatig te evalueren en te kijken naar trends en ontwikkelingen, kunnen bedrijven hun afvalbeheer steeds verder optimaliseren en bijdragen aan een duurzamere bedrijfsvoering.

« Overzicht