Dakraam voorkant huis: vergunning en overwegingen

Het bouwen van een dakraam aan de voorkant van een huis zorgt niet alleen voor meer licht, maar ook optisch voor meer ruimte. Voor het bouwen van een dakraam aan de voorkant van een huis is vaak een vergunning vereist. Wanneer bouwbedrijven de service aanbieden voor het maken van een dakraam, is het goed om hierover zo goed mogelijk te kunnen informeren. Daarom geven we in dit artikel meer informatie over de vergunning en overwegingen.

Eisen met betrekking tot de vergunning

In Nederland vallen de meeste bouwprojecten onder de regels van het Besluit omgevingsrecht (Bor). Voor het plaatsen van een dakraam gelden de volgende richtlijnen:

1. Het plaatsen van een dakraam is vergunningsvrij, indien:

 • Het dakraam aan de achterzijde van het huis geplaatst wordt
 • Het dakraam binnen een bestaand dakvlak geplaatst wordt.
 • Het dakraam voldoet aan de technische eisen van het Bouwbesluit.

2. Het plaatsen van een dakraam is niet vergunningsvrij, indien:

 • Het dakraam aan de voorzijde van het huis geplaatst wordt.
 • Het dakraam afwijkt van het bestemmingsplan.
 • Het gaat om een huis in beschermde stads- of dorpsgezichten of monumenten.

Er zijn uitzonderingen mogelijk, maar het is goed om onderzoek te doen naar de lokale regelgeving in de betreffende gemeente.

Waarom is voor een dakraam aan de voorkant van het huis vaak een vergunning nodig?

De voorkant van een huis is meestal beter zichtbaar en heeft daardoor een grotere invloed op het straatbeeld en de omgeving dan de achterkant van een huis. De volgende 3 factoren zijn daarbij belangrijk:

 • Bestemmingsplan: controleer het bestemmingsplan van de gemeente, waarin de regels staan voor bouwactiviteiten in een bepaald gebied.
 • Welstandseisen: sommige gemeenten hanteren bepaalde welstandseisen voor het beschermen van het straatbeeld. Deze kunnen van invloed zijn op het type dakraam en de afmetingen.
 • Beschermde stads- of dorpsgezichten of monumenten: er gelden strengere eisen omtrent een huis in een beschermd stads- of dorpsgezicht of als het een monument betreft.

U kunt als bouwbedrijf de bewoners direct informeren over de bovenstaande punten en ze adviseren om te informeren bij de gemeente wat de geldende eisen zijn. Dit geldt ook voor andere aanpassingen aan de voorkant van het huis, zoals een dakkapel, uitklapbaar balkon of het veranderen van de gevel. Het is logisch dat een dakraam vaak minder duur is dan een grotere aanpassing zoals een dakkapel. Op basis van de wensen van de klant is het goed om te kijken naar de mogelijkheden.

Het aanvragen van de vergunning

Tot slot kun je de bewoners adviseren over het aanvragen van de vergunning. Dit is mogelijk door een omgevingsvergunning aan te vragen via het Omgevingsloket online. Hier zijn kosten aan verbonden die per gemeente kunnen verschillen. Gemiddeld kost deze vergunning €375,-. Voor het aanvragen van deze vergunning zijn de volgende documenten nodig:

 • Bouwtekeningen
 • Situatietekening
 • Beschrijving van de werkzaamheden

Vervolgens zal de gemeente de aanvraag beoordelen op basis van het bestemmingsplan, de welstandseisen en eventuele andere relevante regels voor de betreffende gemeente. Normaal gesproken wordt er binnen de wettelijke termijn van 8 weken een reactie gegeven op de aanvraag.

Tot zover de informatie met betrekking tot het plaatsen van een dakraam aan de voorkant van een huis en de vergunning. Voor meer informatie over dakramen verwijzen we naar het basiskennis dakramen artikel.

« Overzicht