Een RI&E opstellen: niet alleen wettelijk verplicht, maar ook goed voor je organisatie

Een Risico-Inventarisatie en -Evaluatie (RI&E) is cruciaal voor organisaties om de veiligheid op de werkvloer te waarborgen. Dit proces omvat het identificeren en beoordelen van diverse risico's, variërend van fysieke tot psychologische factoren. Een RI&E opstellen is verplicht volgens de Arbowet, en helpt niet alleen bij naleving van regelgeving, maar bevordert ook de productiviteit en het welzijn van werknemers.

Een RI&E opstellen: wat is het eigenlijk?

Een Risico-Inventarisatie en -Evaluatie (RI&E) wordt gebruikt om risico’s op de werkvloer vast te stellen, om zo de veiligheid binnen een organisatie te kunnen waarborgen. Tijdens het opstellen van een RI&E worden alle mogelijke gevaren in kaart gebracht. Of het nu gaat om fysieke, chemische of ergonomische factoren: er wordt gekeken naar alles wat invloed kan hebben op zowel de veiligheid als gezondheid van medewerkers. Wordt er gewerkt met zware materialen en objecten, die fysiek veel vragen van personeel? Of zijn er schadelijke stoffen aanwezig die mogelijk een gevaar vormen voor de gezondheid? En zijn werkplekken ergonomisch ingericht, met de juiste bureaustoelen en randapparatuur? Een RI&E opstellen helpt bij het in kaart brengen van dergelijke situaties en de bijbehorende risico’s. Het bijbehorende plan van aanpak helpt om deze risico’s te verkleinen.

De stappen van het opstellen van een RI&E

Een RI&E opstellen gaat grofweg middels vier stappen:

1. Het inventariseren van risico’s: in deze eerste stap worden alle risico’s binnen een bedrijf in kaart gebracht. Denk hierbij niet alleen aan het analyseren van werkprocessen en werkplekken, maar ook aan de fysieke en mentale risico’s die medewerkers lopen. Zo wordt er ook gekeken naar bijvoorbeeld werkdruk, intimidatie en discriminatie.

2. Het evalueren en prioriteren van risico’s: per risico wordt ingeschat hoe vaak dit risico zich voordoet en hoe groot de gevolgen hiervan kunnen zijn. Zo worden prioriteiten bepaald: welke risico’s moeten als eerste aangepakt worden?

3. Het plan van aanpak maken: voor ieder risico en iedere situatie wordt een oplossing omschreven. Zo kunnen incidenten worden voorkomen.

4. Het plan van aanpak uitvoeren: neem maatregelen wanneer nodig, en toets je plan van aanpak met regelmaat om te kijken of deze nog passend is bij de organisatie.


Waarom een RI&E opstellen?

Ten eerste: een RI&E is verplicht volgens de Arbowet. Iedere werkgever moet over een RI&E beschikken. Wanneer de arbeidsinspectie langskomt en je geen RI&E kunt laten zien, kan je als werkgever zijnde een flinke boete krijgen, afhankelijk van de grootte van je organisatie. Ook wanneer er een ongeluk gebeurt, kan er om een RI&E gevraagd worden. Ook dan kun je een boete krijgen. En verzekeraars kunnen besluiten minder of geen dekking te bieden als er geen RI&E is.

Daarnaast is een RI&E opstellen essentieel om de werkomgeving veilig te houden en om werknemers gezond, tevreden en productief te houden. Door de risico’s te verminderen loop je minder kans op arbeidsongevallen, ziekteverzuim en langdurige gezondheidsproblemen. Een RI&E biedt ook inzicht in waar verbetering nodig én mogelijk is, om zo tot efficiëntere bedrijfsprocessen te komen. Een RI&E opstellen is dus niet alleen wettelijk verplicht, maar ook nog eens enorm waardevol voor je bedrijf!

« Overzicht