Invloed van zonwering op de BENG-indicatoren

De afgelopen decennia is veel onderzoek geweest naar de gevolgen voor de aarde van de manier waarop wij mensen leven. Hoewel er nog veel onduidelijk of omstreden is, is het overgrote deel van de wetenschappers het wel eens dat de toename van CO2 de belangrijkste veroorzaker is van klimaatverandering. Om klimaatverandering te stoppen of in ieder geval te vertragen, zijn er allerlei plannen om de CO2-uitstoot terug te dringen. Bijvoorbeeld als het gaat om de CO2-uitstoot van gebouwen. Hieronder lees je meer over de invloed van zonwering op de zogeheten BENG-indicatoren.  

Nieuwe maatstaf energieverbruik: BENG

Het is gemakkelijker en beter direct iets duurzaams te ontwerpen en te realiseren dan achteraf zaken te moeten gaan aanpassen. Al enige tijd gelden er daarom eisen voor nieuwe woningen en andere gebouwen als het gaat om energieverbruik. Eerder was er de EPC (Energie Prestatie Coëfficiënt), maar deze is per 1 januari 2021 vervangen door BENG (Bijna Energie Neutrale Gebouwen). Deze nieuwe maatstaf vormde niet alleen een aanscherping van de eisen op het gebied van energiezuinigheid, maar was ook uitgebreider. Een aanvullende eis is bijvoorbeeld het risico op oververhitting te verlagen, iets dat toeneemt in goed geïsoleerde woningen.

De BENG-indicatoren

Er zijn drie BENG-indicatoren die de energieprestaties van een gebouw bepalen. BENG-1 geeft de energiezuinigheid van het gebouw weer als het gaat om verwarmen (en eventueel koelen), in de vorm van de maximale energiebehoefte in kWh per vierkante meter gebruiksoppervlak per jaar. BENG-2 draait om de gehele energiehuishouding van een gebouw. Hierbij kijkt men niet alleen naar primair (fossiel) energiegebruik voor verwarming, koeling, warmtapwater en ventilatoren, maar ook naar zelf opgewekte duurzame energiebronnen zoals zonnepanelen. Het aandeel van de energie uit hernieuwbare bron(nen) tot slot wordt in BENG-3 gewogen.

Zo beïnvloedt zonwering BENG

Zonwering speelt een belangrijk rol in de eerste BENG-indicator. Dit kan de energievraag van een gebouw beperken, doordat zonwering de warmte in een gebouw reduceert. Belangrijk is de reductiefactor Fc en de totale zontoetredingsfactor. Hoe lager de Fc-waarde is, hoe groter de impact op de BENG-1 indicator. Onder meer het type zonwering en de kleur bepalen de Fc-waarde. Op pzn.nl kun je meer lezen over de gebruikelijke rekenmethodes, en berekeningen die betrekking hebben op de FC-waarde en BENG-eisen.

Zonwering draagt bij aan zowel de koeling als verwarming van gebouwen, zodat hier minder energie voor verbruikt hoeft te worden. In de zomer blijft het binnenklimaat koeler. Doordat de temperatuur niet te hoog oploopt met bijvoorbeeld screens is er niet alleen een gezonder binnenklimaat, maar hoeft een eventuele airco ook minder hard te werken. In de winter dienen rolluiken als extra isolatielaag, waardoor minder energie verbruikt hoeft te worden om een gebouw te verwarmen.

De BENG maakt nieuwe manieren van ontwerpen en werken in de bouw nodig. Iedere professional, van architect tot installateur krijgt er daarom mee te maken.

« Overzicht