Medite Exterior MDF van Coillte speciaal ontwikkeld voor een breed scala van buitentoepassingen

Categorie
MDF-platen
NBD nummer
115089-54
SfB codes
R Platen
Leverancier
Coillte Panel Products

Omschrijving

MEDITE

Medite Exterior is een MDF-plaat speciaal ontwikkeld voor een breed scala van buitentoepassingen met alle voordelen en de ontwerpvrijheid van standaard MDF. Medite Exterior, ontwikkeld voor de 21e eeuw in de Medite MDF-fabriek in Ierland, is &195;&169;&195;&169;n van de topkwaliteit producten uit het uitgebreide assortiment Medite MDF.

&160;

Systeemopbouw
Medite Exterior wordt vervaardigd uit naaldhout. Kleine stukjes naaldhout, &226;&8364;&339;chips&226;&8364; worden onder hoge druk met stoom &226;&8364;&339;gekookt&226;&8364; en vervolgens vermalen tot vrijwel uniforme vezels. Daarna worden de vezels vermengd met een exterieure kwaliteit kunsthars en vervolgens tot de perskoek gevormd, die onder hoge temperatuur en hoge druk tot vrijwel de gewenste einddikte wordt geperst. De MDF platen worden vervolgens op dikte geschuurd.

Afmetingen
Medite Exterior wordt geproduceerd in de afmetingen: 1220 x 2440mm, 1220 x2745, 1220 x 3050mm en 1525 x 2745mm. Standaard diktes zijn: 6, 9, 12, 15, 18, 22 en 25mm. Afwijkende diktes op aanvraag.

Uiterlijk
Medite Exterior is te onderscheiden van de andere Medite MDF producten door de grijze identificatiekleur.

Brandwerendheid
Medite Exterior wordt verwacht te voldoen aan brandklasse Euroclass D conform de nieuwe Europese classificaties.

Gassen, Vloeistoffen, Vaste stoffen
Medite Exterior heeft bewezen bestand te zijn tegen extreme weersomstandigheden via een uitgebreid testprogramma. Medite Exterior voldoet aan de V-100 testmethode zoals omschreven inEN 1087-1. In deze test worden de proefmonsters twee uur gekookt voordat deze worden onderworpen aan een interne bindingstest. Medite Exterior voldoet aan de eisen voor plaatmateriaal voor buitentoepassingen (type MDF.E) in overeenstemming met de productienorm ontwikkeld door de Europese MDF-fabrikanten. Tijdens het productieproces bedraagt het vochtpercentage van Medite Exterior 7% +/-2%. Veranderingen in de relatieve vochtigheid hebben invloed op de maatvoering van hout en houtachtige producten. Daarom dienen de Medite MDF platen geacclimatiseerd te worden, 2-3 dagen v&195;&179;&195;&179;r en op de plaats van de definitieve montage.

Optische eigenschappen
Medite Exterior is te onderscheiden van de andere Medite MDF producten door de grijze identificatiekleur.

Eigenschappen/Bereik/Test methode/Dikte/Eenheid

Bruikbaarheid, functioneel
Medite Exterior wordt gebruikt als vervanger en alternatief voor massief hout, multiplex, plastic en metaal in niet-zelfdragende constructies. Het kan worden gebruikt in een breed scala van buitentoepassingen zoals reclameborden, winkelpuien en buitentimmerwerk als boeidelen, deurcomponenten, deurpanelen, tuinmeubelcomponenten, displays, bootinterieurs etc.

Bruikbaarheid, voorschriften
Medite Exterior is geschikt voor omstandigheden in overeenstemming met MDF-H 2 als gedefinieerd in EN 622 deel 5. Dit type platen is geschikt voor toepassingen in gevarenklasse 1, 2 en 3 omgevingen zoals omschreven in EN 335-3, onder voorbehoud dat een geschikt verfsysteem is verwerkt. Om duurzaamheid te verzekeren dient Medite Exterior op oppervlakken en kanten afdoende te worden voorzien van een exterieur verfsysteem. Direct contact met de aarde dient te worden vermeden. Gelijk aan alle natuurlijke houtproducten zal lineaire uitzetting optreden als Medite Exterior wordt blootgesteld aan veranderingen in de relatieve vochtigheid. Als voorzorg wordt een expansienaad van 5 mm per 2440 mm als noodzakelijk gekenmerkt.

Opslag
Het fabricageproces van MDF is zo geregeld dat de houtvezels gelijkmatig over de gehele dikte van de plaat zijn verdeeld, waardoor een zeer uitgebalanceerde plaat ontstaat. Om deze platen vlak te houden is het nodig dat opslag op de juiste wijze plaatsvindt en dat op de juiste manier met deze MDF platen wordt omgegaan. Indien dit niet gebeurt, kunnen de platen onder invloed van hun eigen gewicht blijvend vervormen indien ze tijdens opslag niet op de juiste manier op een vlakke pallet of met strijkjes worden ondersteund.
Enkele richtlijnen:

&160;
Volg deze richtlijnen v&195;&179;&195;&179;r gebruik:

Verwerking
Gezaagde en/of geprofileerde kanten van Medite Exterior dienen voor het verven/lakken geschuurd te worden met minimaal korrel 150. De verfindustrie levert diversecoatings voor hout en houtachtige producten voor buitentoepassingen. De keuze van het verfsysteemhangt af van de specifieke toepassing, het gewenste resultaat en de vereiste duurzaamheid.

De volgende aanbevelingen zijn relevant voor alle toepassingen:
Medite Exterior moet rondom, op alle kanten en oppervlakken, voorzien zijn van een exterieur verf-/laksysteem. V&195;&179;&195;&179;r afwerking van de kanten dienen deze afgerond te worden met een radius van minimaal 3mm. Lak/verf houdt beter op afgeronde kanten dan op scherpe randen. Transparante of blanke beitsen/topcoats worden afgeraden omdat deze UV-stralen doorlaten. Sommige exterieur lakken/vernissen zijn leverbaar met een UV-filter. Raadpleeg de verffabrikant welke geschikt zijn. Het aanbevolen systeem voor de kanten bestaat uit een sealer, een grondlaag en toplaag(-lagen) die worden geschuurd v&195;&179;&195;&179;r hetaanbrengen van elke volgende laklaag. Het gewenste resultaat van het oppervlakkan bereikt worden met een grondlaklaag en een afwerkingslaag(-lagen). Bij het aanbrengen van watergedragen laksystemen dient men deze (geforceerd) snel te drogen om de kwaliteit van het oppervlak niet aan te tasten.

Zagen en machinaal bewerken
Medite Exterior leent zich uitstekend voor zagen, frezen, profileren en boren met bestaande houtbewerkingmachines en gereedschappen. De gereedschapsslijtage bij Medite Exterior is ongeveer even snel als bij Medite voor interieurtoepassingen, maar minder snel als bij spaanplaat. In het algemeen heeft MDF een hogere verdichting dan hardhout en is de slijtage iets sterker. Omdat HSS- gereedschap vrij snel bot wordt, kan men voor het normale werk het beste Widia- gereedschap gebruiken. Bij serieproducties wordt diamantgereedschap als het beste ervaren. De hogere prijs van freesmessen wordt ruimschoots gecompenseerd door langere standtijden met een constantere kwaliteit.

&160;
Montage
Gebruik voor de bevestiging van Medite Exterior roestvaste spijkers, schroeven of andere geschikte bevestigingsmiddelen. Gebruik schroeven met een rechte schacht. Voorboren tot 85-95% van de schroefdiameter is noodzakelijk, tenzij zelftappers worden gebruikt. Voorboren is met name belangrijk wanneer in de kant van de plaat wordt geschroefd. De boorgaten dienen 1 mm dieper te zijn dan de schroef lang is.
Medite Europe Ltd adviseren een flexibel vulmiddel (niet op waterbasis) te gebruiken voor het opvullen van verzonken bevestigingsgaten. Bij het aanbrengen van de panelen moeten afstandshouders worden gebruikt; de panelen mogen niet direct tegen het metselwerk aanliggen. Dilatatieruimtes MOETEN direct bij het bevestigen helemaal worden opgevuld met een flexibel afdichtingmiddel. Gebruik hiervoor de geschikte (bijv. siliconen) kitten. Breng geen schroeven aan vlakbij de hoeken van platen. In het algemeen dient u bij het schroeven in de vlakke oppervlakken minstens 25 mm uit de hoeken te blijven; aan de kanten dient een afstand van tenminste 75 mm te worden aangehouden. (Zie figuur 6) In die gevallen waar andere bevestigingsmethoden niet kunnen worden toegepast, kunnen spijkers met een kleine diameter worden gebruikt. Bij het spijkeren in de kant van de plaat dient u dan wel minimaal 70 mm uit de hoek te blijven. Om splijten van de plaat te voorkomen, dient een onderlinge afstand van tenminste 150 mm tussen de spijkers te worden aangehouden. Een steviger verbinding wordt verkregen wanneer gebruik wordt gemaakt van schroefspijkers, die enigszins schuin in de plaat worden geslagen.
Medite Exterior is GEEN constructieplaat. Daarom kan de afstand tussen de steunpunten van cruciaal belang zijn voor het eindresultaat. Belangrijk is dat het ontwerp voorziet in een geringe verschuiving van max. 5 mm op een lengte van 2440 mm.
Medite Exterior mag niet rechtstreeks op een muur bevestigd worden. Houdt een tussenruimte aan van minimaal 6 mm; gebruik hiervoor regels of gegalvaniseerde afstandsringen. Reclameborden en andere toepassingen met een lengte en/of breedte van meer dan 1500mm dienen bevestigd te worden middels montagegaten met overmaat of sleufgaten om uitzetten en krimpen mogelijk te maken.
Om het materiaal ook op lange termijn te beschermen dienen deze gaten te worden afgedicht met een elastisch afdichtingmiddel.
Wanneer twee of meer platen naast of boven elkaar worden bevestigd, is het belangrijk het afdichtingmiddel (bijv. siliconenkit) zodanig aan te brengen, dat de ruim aangebrachte kit bij het plaatsen naar buiten wordt gedrukt. Na drogen kan de overmaat worden afgesneden. Wanneer geen afdichtingmateriaal wordt gebruikt, dient tussen de naden voldoende ruimte open te blijven om preventief verfonderhoud te kunnen plegen.
Begin bij het bevestigen van grote panelen op regelwerk in het midden en werk vervolgens naar buiten, of werk van de ene kant naar de andere.
Uithangborden dienen uitsluitend bevestigd te worden, met behulp van een u profiel met pennen, door het plaatoppervlak. Medite Exterior mag niet continu in aanraking zijn met de grond of met water. Wij adviseren een afstand van tenminste 100mm aan te houden tussen de onderkant van het Medite Exterior MDF en de grond.

Afwerking
Lijmen
Lijmen voor Medite Exterior moeten passen bij het Medite product, d.w.z. deze moeten ook van exterieure kwaliteit zijn.

&160;
Lamineren
Medite Exterior is een uitstekende dragerplaat voor het opbrengen van andere materialen met een laag lijmverbruik door het gladde en vlakke oppervlak, de strakke maattoleranties en de oppervlaktehardheid. Medite Exterior kan onderling worden verlijmd, indien de platen van gelijke dikte zijn, of worden gebruikt als basis voor materialen zoals reflecterende folie, fineer, vinyl, polyester, HPL, melaminefolie, dunne metaalfilms en diverse andere materialen afhankelijk van het gewenste eindproduct.
Succesvol lamineren begint met het acclimatiseren van zowel Medite Exterior als het op te brengen materiaal. Alvorens Medite Exterior te verwerken, dient het de kans te krijgen het vochtgehalte volledig aan te passen aan de omgeving. Een acclimatiseringperiode van tenminste 4 dagen wordt aanbevolen. Geadviseerd wordt om tijdens het acclimatiseren regelmatig te controleren op mogelijke vochtgerelateerde onregelmatigheden.
Een te lamineren plaat moet in balans worden gebracht. Eenzijdig lamineren kan leiden tot kromtrekken van de plaat.
Medite Exterior platen dienen onderling koud te worden verlijmd aangezien MDF een slechte warmtegeleider is en de platen vocht verliezen, waardoor opnieuw acclimatiseren nodig wordt. Houtfineer kan op Medite Exterior koud of warm geperst worden, terwijl het lamineren met metaal middels koud persen dient te geschieden, ter voorkoming van eventuele spanningen in het eindproduct tengevolge van warmtekrimp.
Veel toepassingen van gelamineerde producten kennen hun eigen, specifieke eisen. Verwerkers worden geadviseerd zich zo nodig tot de producenten van deze producten te wenden voor advies.

Sealen, gronden en verven
Net zoals natuurlijke houtsoorten zal het vochtgehalte van Medite Exterior in evenwicht blijven met de relatieve vochtigheid van de omgevingslucht. Wanneer er sprake is van een langdurig hoge luchtvochtigheid zal vocht uit de lucht worden opgenomen, wat leidt tot een geringe uitzetting van het materiaal. Door het materiaal op de juiste manier te sealen en te verven kan de vochtopname worden gecontroleerd.
Door op de juiste wijze te sealen en te verven blijft de maatvastheid behouden en wordt de werking van de platen en de schommelingen in het vochtgehalte tot een minimum beperkt en het vereiste decoratieve resultaat bereikt. Het is ten sterkste aanbevolen alle afwerkmaterialen als compleet verfsysteem aan te schaffen bij &195;&169;&195;&169;n leverancier. Het verdient aanbeveling een nieuw verfsysteem eerst uit te proberen op een proefstuk Medite Exterior v&195;&179;&195;&179;r het aanbrengen op een groter oppervlak. Volg de aanwijzingen van de fabrikant nauwgezet op en vraag bij twijfel om inlichtingen en advies.

Sealers met een lager gehalte aan vaste stoffen of impregneermiddelen die in het materiaal doordringen, zoals gebruikt bij scheepsdekken of metselwerk, worden minder geschikt geacht. Het is van groot belang dat de kanten goed verzegeld worden. Medite Europe adviseert eerst alle kanten en bewerkte gedeelten te sealen alvorens de exterieure verfsystemen aan te brengen. Belangrijk is dat het totale verfsysteem, sealer, grondlak en aflak op elkaar zijn afgestemd. Voor nadere informatie kunt u zich tot de verffabrikant wenden.

Veiligheid
Een goede stofafvoer en/of -afzuiging tijdens het zagen en machinaal bewerken komt de levensduur van de beitel ten goede, doordat er minder kans is op oververhitting van de beitel. Voor een optimale stofafzuiging wordt een minimale luchtsnelheid van 23-30 m/sec aanbevolen.
Net zoals bij alle andere MDF materialen ontstaat bij het schuren van Medite Exterior zeer fijn licht schuurstof. Net zoals bij het werken met ander fijn stof, dient voor veilige werkomstandigheden te worden gezorgd.
Wanneer machinaal geschuurd wordt, is een goede stofafzuiging zeer belangrijk, zowel met het oog op het resultaat als op de levensduur van de schuurbanden en het bedieningscomfort. Advies is een minimale luchtsnelheid van 23-30 m/sec aan te houden voor de stofafzuiging. Geadviseerd wordt bij het schuren met de hand een stofmasker te dragen, om te voorkomen dat kleine deeltjes worden ingeademd.
Voor verdere informatie kunt u contact opnemen met het verkoopkantoor of het technisch personeel van Medite Europe.

Voorschriften
Het is belangrijk dat platen ook de tijd krijgen om te acclimatiseren voor gebruik;

&160;

Medite Exterior wordt geproduceerd volgens een NSAI geregistreerd I.S. EN ISO 9001:2000 quality management system.

Medite Europe Ltd erkent volledig de verantwoordelijkheid tegenover het milieu. Voor de fabricage van de Medite MDF producten wordt gebruik gemaakt van vervangbare reserves naaldhout uit FSC gecertificeerde productiebossen. Tevens worden restanten en bijproducten uit de houtverwerkende industrie als grondstof verwerkt.
Het beleid is geheel afgestemd op de bestaande wet- en regelgeving en alle werknemers worden getraind om hieraan te kunnen voldoen. Medite Europe Ltd is voorstander van een open beleid en het uitwisselen van milieu-informatie met de gemeenschap, afnemers en leveranciers. Tevens accepteert Medite Europe Ltd de verantwoordelijkheid bij het streven naar een veiliger, schoner en leefbaarder milieu.
Houtproducten die het FSC logo dragen worden vervaardigd uit grondstoffen die gegarandeerd gewonnen worden uit duurzaam beheerde bossen. Het &226;&8364;Chain of Custody&226;&8364; verificatieproces controleert de route die het hout aflegt vanaf het bos van herkomst, via het productieproces, tot aan het uiteindelijke verkooppunt.

Foto's

Coillte Medite Exterior MDF
Coillte Medite Exterior MDF
Coillte Medite Exterior MDF
Coillte Medite Exterior MDF
Coillte Medite Exterior MDF
Coillte Medite Exterior MDF
Coillte Medite Exterior MDF
Coillte Medite Exterior MDF
Coillte Medite Exterior MDF
Coillte Medite Exterior MDF
Coillte Medite Exterior MDF
Coillte Medite Exterior MDF

Extra info

Brochure Coillte Medite Exterior
Brochure Coillte Medite Technische adviezen

Andere producten

Medite FQ (vloerkwaliteit) MDF-plaat met zwaardere persing en verbeterde vochtbestendigheid, van Coillte
Medite Ecologique MDF van Coillte: zonder toegevoegde formaldehyde
NBD producten NBD leveranciers NBD nieuws NBD pagina's NBD whitepapers