Dycore kanaalplaatvloer

Categorie
Plaatvloeren
NBD nummer
2350-304
SfB codes
(23)G Vloeren uit prefab onderdelen
Leverancier
Dycore B.V.

Omschrijving

De Dycore kanaalplaatvloeren zijn voorgespannen betonnen systeemvloeren voor toepassing als vrijdragende vloeren in de woning- en utiliteitsbouw.
In niet-ge&195;&175;soleerde uitvoering voor toepassing als verdiepingsvloer en dakvloer, in ge&195;&175;soleerde uitvoering met aangelijmde of aangestorte isolatie als beganegrondvloer.
Ook levert Dycore kanaalplaatvloeren voorzien van betonkernactivering.

Systeemopbouw
Systeemvloeren uitgevoerd als:

Type
gewicht
kN/m2
elementhoogte
mm
aantal
kanalen
Rc-waarde
m2.K/W
K 150 2,49 150 8 0,10
K 200 2,83&160; 3,18 3,39 200 6-11 0,16&160; 0,14&160; 0,12
K 260 3,79&160; 4,40 255-260 5-11 0,17&160; 0,16
K 320 4,41 320 4 0,19
K 400 5,10 400 4 0,23
&160; Rc Rc Rc Rc Rc Rc Rc Rc
Type 2,5 3,0 3,5 4,0 5,0 6,5 8,0 10,0
K 150 242 262 282 302 304 352 400 462
K 200 292 312 332 352 354 402 450 512
K 260 347 367 387 407 409 457 505 &160;
K 320 412 432 452 472 474 522 &160; &160;
K 400 492 512 532 552 554 &160; &160; &160;

Bij alle typen zijn pasplaten, respectievelijk passtroken leverbaar. Tevens kunnen fabrieksmatig sparingen en centraaldozen worden aangebracht.
Elementopbouw

Materiaal

&160;
Fabricagemethode
Extrusie- en glijmethode op langebaansysteem onder versnelde verharding.

Vorm
Elementen, zie illustraties; voegen: afgeronde kanten, zie ook illustraties.

Afmetingen

Maattoleranties op nominale afmetingen: volgens NEN 2889.
Gewicht
Zie Samenstelling

Uiterlijk
Oppervlaktestructuur: alle typen onderzijde glad, klasse A volgens NEN 6722.

Productsterkte

Materiaalsterkte

Brandbaarheid
Elementen: onbrandbaar; EPS: niet-onbrandbaar volgens NEN 6064.

Brandvoortplanting
Niet-ge&195;&175;soleerde elementen: klasse 2 volgens NEN 6065.

Rookontwikkeling
Rookdichtheid, niet-ge&195;&175;soleerde elementen: 10 m-1 volgens NEN 6066.

Brandwerendheid

Geleiding
Warmtegeleidingsco&195;&171;ffici&195;&171;nt:

Warmteweerstand:

Luchtgeluidsisolatie, contactgeluidsisolatie
Uitvoering van alle details volgens het KOMO-attest-met-productcertificaat waarborgen dat de geluidstransmissie (lucht- en contactgeluid) via de vloeren voldoet aan de in het nieuwe Bouwbesluit gestelde eisen. Niet alleen de voeg- en aansluitdetails van de vloerelementen zijn van belang, maar ook die van de andere aansluitende constructiedelen.

Bruikbaarheid, functioneel
Dycore kanaalplaatvloeren kennen de volgende toepassingen:

Bruikbaarheid, voorschriften

Ontwerpdetails
Opleg- en aansluitdetails volgens KOMO-attest.
Niet aangegeven details: in overleg met architect en constructeur.
Sparingen: in overleg met Dycore.
Temperatuurfactor: 0,65, zie tabel en details KOMO-attest.

Bestektekst
Zie STABU-bestekspecificaties onder tabblad Extra informatie.

Transport
Vervoer tot aan de bouwplaats is voor rekening en risico van de producent.

Opslag
De elementen dienen bij voorkeur rechtstreeks van de vrachtwagen in het werk te worden gemonteerd. Indien tussenopslag noodzakelijk is, dienen de elementen vrij van de ondergrond te worden opgestapeld en daarbij doelmatig te worden onderstopt; de verantwoordelijkheid voor eventuele opslag op de bouwplaats ligt bij de afnemer.

Verwerking
De vloerelementen monteren volgens het legplan van de fabrikant.

KOMO attest-met-productcertificaat K 2168 / 2183.

Prijzen
Volgens opgave fabrikant.

Leveringsvoorwaarden
Conform algemene voorwaarden voor de levering van betonproducten 2007 (Bouwend Nederland/BFBN).

Levering
Franco werk, ongelost, in volle vrachten; elk element is voorzien van een label met KOMO-keurmerk, fabrieksnaam, certificaatnummer en productnummer, alsmede productiedatum.

Levertijd
In nader overleg en in elk geval na ontvangst van de door de afnemer goedgekeurde tekeningen.

Leveringsgebied
Nederland, Duitsland en Belgi&195;&171;.

Technische service
Tekeningen en berekeningen worden door het eigen constructiebureau verzorgd; voor deskundig advies kan gebruik gemaakt worden van eigen, interne technische adviseurs.

Referentie adressen
Vrijwel alle grote bouwbedrijven in Nederland en volgens opgave fabrikant.

Foto's

Dycore kanaalplaatvloer
Dycore kanaalplaatvloer
Dycore kanaalplaatvloer 3
Dycore kanaalplaatvloer 3
Dycore kanaalplaatvloer
Dycore kanaalplaatvloer
Dycore kanaalplaatvloer
Dycore kanaalplaatvloer

Extra info

Dycore CAD-service kanaalplaatvloeren
Dycore kanaalplaatvloer
Dycore verwerkingsvoorschrift

Andere producten

Dycore breedplaatvloer
DYNA SEAL-docklevellers, dockshelters, voorzetsluizen en industriedeuren
NBD producten NBD leveranciers NBD nieuws NBD pagina's NBD whitepapers